آیت الله منتظری قدرت ماندگار خود را در دل خلق خدا جستجو نمود

سورة التكوير - با صدای الشيخ عنتر مسلم يرحمه الله که مردم ما با آن صدا در تفسیرهای پدر طالقانی در اول انقلاب اشنا شدند این با این صدا تقدیم به مجاهد نستوه آیت الله منتظری که به خاطر منافع مردم ایران قدرت را به خاطر راستگویی و محکوم کردن کشتار زندانیان سیاس در 67 رها نمود و جای خویش و قدرت ماندگار خود را در دل خلق خدا جستجو نمود. درود خدا برپیر دیر جنبش سبز مدنی ایران

انتقادی دوستانه از روشنفکر کرد

انتقادی دوستانه از روشنفکر کرد کردانه: حشمت خسروی*:در مورد تـعطیل کردن دفاتر کاری آقایان موسوی و کروبی و خانم شیرین عبادی در چند دقیقه اول عکس العمل نشان می د [ ... ]

مصاحبه با کاک خالد عزیزی دبیر کل حزب دموکرات کردستان

کردانه: محمدرضا اسکندری: مصاحبه با کاک خالد عزیزی دبیر کل حزب دموکرات کردستان.پس از کنگره‌ چهاردهم حزب در اسفند ماه‌ 1386و انشعاب درحزب دمکرات کردستان ایران و تشکیل حزب دمکرات ... سخن روز

"کردستان‌گرايی يا ايران‌گرايی؟ در دفاع

کردانه: ناصر ایرانپور روزنامه نگار و مترجم کرد مقیم المان: پيوند جنبش رهائی‌بخش ملی کردستان با جنبش دمکراسی‌خواهی سراسری، "ايران‌گرايی" يا "کردستان‌گرايی"، "ناسيوناليسم" و ملی‌گرايی ايرانی يا کردی‌، اصل يا تابع‌بودن جنبش ... عکس روز