دریچه زرد: عراق . داعش

دریچه زرد: عراق . داعش

کوردانه:محمدرضا اسکندری:در سایت رسمی سازمان مجاهدین خلق ایران اخبار جنگ در عراق را بصورتی کاملا جانبداران از نیروی که شهرها را تسخیر می کند پبلیش می کنند. 
لینک مطلب
http://www.kurdane.com/news-details.php?id=12826