حرکت اعتراضی

کردانه، هلند، لاهه: امروز در شهر لاهه هلند به دعوت تعدادی از احزاب و سازمانها حقوق بشری کرد، دهها نفر از مردم درحالی که باران شدید در حال بارش بود در یک حرکت اعترا [ ... ]

کنفرانس کرد و جنبش سبز

کردانه: محمدرضا اسکندری: مصاحبه با دکتر خالد خیاطی پژوهشگر علوم سیاسی در سوئد و فرانسه، استاد دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه لین‌شوپینگ سوئد است.در این مصاحبه تلاش نموده ام که در رابطه با کمی ...

تقدیم به احسان

کردانه: آرش متولد هلند است و دانش آموز سال چهارم دبیرستان است وی این شعررا به زبان هلندی چند روز قبل از اعدام احسان فتاحیان سروده بود حال ترجمه این شعر که توسط مادرش ا� [ ... ]

نامه سرگشاده رخشان بنی‌اعتماد

دوربينم را چند روزى امان دهيد تا گزارشى بی‌پرده پيش رويتان بگذارم

نامه سرگشاده رخشان بنی‌اعتماد :ترسى ندارم كه در وانفساى اين دوران پرتوطئه به هر تهمتى منتسب شوم. ترسى ندارم كه به جرم مشوش كردن اذهان عمومي، متهمم كنيد ولى نمي‌توان [ ... ] :ترسى ندارم كه در وانفساى اين دوران پرتوطئه به هر تهمتى منتسب شوم. ترسى ندارم كه به جرم مشوش كردن اذهان عمومي، متهمم كنيد ولى نمي‌توان [ ... ]

گورانی کردی