دوستان گرامی، وبلاگ پاییز تا روز 10 ماه می به روز نمی شود
اول ماه مه، روز جهانی کارگر به تمام کارگران جهان بخصوص کارگران ایران مبارک باد
امیدواریم که سال آینده سال تحقق خواسته های کارگران ایران باشد و هیچ کارگری به خاطر تلاش برای داشتن سندیکای مستقل و پیشرفت اهداف کارگری به زندان گرفتار نشود
به امید ایرانی آزاد، آباد و دمکراتیک
زنده باد سوسیالیسم و عدالت اجتماعی

اول ماه مه ، روز جهانی کارگر گرامی باد

۵۰۰ صفحه گزارش «محرمانه» از مفاسد اقتصادی در ايران

۵۰۰ صفحه گزارش «محرمانه» از مفاسد اقتصادی در ايران
راديو فردا ، فريدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی) : گزارش پانصد صفحه ای کميسيون اصل نود قانون اساسی درباره مفاسد اقتصادی، که تهيه آن دو سال پيش آغاز شده بود، بيست و چهارم فروردين ماه گذشته در اختيار سران قوای سه گانه جمهوری اسلامی قرار گرفت.چکيده هشت صفحه ای اين گزارش سه شنبه دهم ارديبهشت ماه، پس از حدود دو هفته، به اطلاع نمايندگان مجلس رسيد. کلی گويی سخن بر سر گزارشی است که کميسيون اصل نود، در اجرای فرمان هشت ماده ای آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، مبنی بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی، در هفت حوزه عمده فراهم آورده که عبارتند از زمين، بانک ها و بيمه ها و مسايل ارزی، صنايع، مخابرات، کشتيرانی، نفت، گاز، پتروشيمی، فرهنگی، اجتماعی، قضايی، امنيتی و در نهايت خودرو. روز سه شنبه، سوم ارديبهشت ماه، قرائت چکيده اين گزارش در مجلس، با اعتراض شماری از نمايندگان روبه رو شد. معترضين از ارايه فهرست وار مسايل تحت بررسی، کلی گويی، عدم افشای اسامی مفسدين و سازمان های مربوطه، و اين که تنها يک شصت و دوم بررسی کميسيون اصل نود (هشت صفحه به جای پانصد صفحه) به اطلاع دستگاه مقننه رسيده است، ناراضی بودند. متن کامل اين گزارش همچنان محرمانه است و معلوم نيست در بررسی واقعيات فساد در جمهوری اسلامی و جزييات آن، از جمله اسامی مفسدين، تا کجا پيش رفته است. با اين حال ترديدی نيست که چگونگی اطلاع رسانی درباره اين گزارش به فضای سوء ظن عمومی درباره پديده فساد در جمهوری اسلامی دامن می زند.اين سوء ظن تازگی ندارد، ولی با سخنان اخير محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی ابعاد تازه ای پيدا کرده است. شبکه های مافيايی رييس دولت نهم، روز چهارشنبه، ۲۸ فروردين ماه، از تسلط قدرت های مافيايی بر دستگاه های گوناگون اجرايی کشور سخن گفت و افزود: اين قدرت ها چنان نيرومندند که حتی به مراجع قانونگذاری رسوخ کرده و کارها را در راستای منافع خود پيش می برند. به گفته آقای احمدی نژاد، دولت او درگير مبارزه با شبکه های داخلی است که انحصارات و گمرکات را در اختيار دارند و به اراده آنها، رقم های چند ميلياردی جا به جا می شود.او افزود که دستگاه های مامور وصول ماليات، ثبت اسناد، بانک ها، و بسياری ديگر از نهاد های رسمی کشور به عوامل سوء استفاده های مالی بدل شده اند.در پی افشاگری رييس جمهوری درباره دامنه سوء استفاده های مالی در جمهوری اسلامی، پنهان کاری درباره گزارش پانصد صفحه ای کميسيون اصل نود درباره فساد اقتصادی، آن هم در صحن مجلس، طبعاً بر سوء ظن ها می افزايد.بر پايه گزارش سال ۲۰۰۷ سازمان بين المللی شفافيت، جمهوری اسلامی ايران از لحاظ درجه فساد در ميان ۱۸۰ کشور مورد بررسی، در رديف ۱۳۱ قرار گرفته است. حتی در مقياس منطقه خاورميانه و در مقايسه با همسايگان نزديکش، ايران در زمره فاسد ترين کشورها است، زيرا در فهرست منتشر شده توسط سازمان بين المللی شفافيت، از لحاظ درجه فساد، ۹۹ پله پايين تر از قطر، ۹۷ پله پايين تر از امارات متحده عربی، ۷۱ پله پايين تر از کويت، ۶۷ پله پايين تر از ترکيه و ۵۹ پله پايين تر عربستان سعودی قرار دارد.بر پايه گزارش همان سازمان، شماری از کشور های آفريقايی، از گابن گرفته تا بورکينا فاسو، در مقابله با فساد موفق تر از ايران بوده اند. ريشه های فساد فساد در جمهوری اسلامی عمدتا از اقتصاد متمرکز دولتی و نيز رانت نفتی، که توزيع آن همواره در هاله ای از ابهام بوده و هست، سرچشمه می گيرد. به بيان ديگرعدم شفافيت در هزينه کردن درآمد های نفتی، يکی از سرچشمه های اصلی بدبينی افکار عمومی در قبال صاحبان قدرت در ايران بوده و هست.روزنامه «سرمايه» چاپ تهران در يادداشت شماره روز چهارشنبه، ۱۱ ارديبهشت ماه، خود به مبلغ قابل ملاحظه ای از در آمدهای نفتی ايران در سه سال گذشته می پردازد که سرنوشت آن معلوم نيست. اين يادداشت که با امضای علی مزروعی، نماينده سابق مجلس انتشار يافته است، در آمد ايران را از محل صادرات نفت و گاز در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ با تکيه بر آمار بانک مرکزی، روی هم رفته ۱۹۵ ميليارد دلار ارزيابی می کند. در اين يادداشت آمده است که طی سه سال مورد نظر، جمع هزينه های ارزی بر پايه عملکرد بودجه های سنواتی دولت نهم، همراه با مبلغی که مستقيماً به حساب شرکت ملی نفت واريز شده، از ۱۳۲ ميليارد دلار بيشتر نبوده است. تفاوت ميان اين دو رقم (۱۹۵ ميليارد دلار در آمد و ۱۳۲ ميليارد دلار هزينه ارزی)، ۶۳ ميليارد دلار است که بر خلاف قانون به حساب ذخيره ارزی واريز نشده و کسی نمی داند چگونه هزينه شده است. نويسنده يادداشت روزنامه سرمايه می پرسد: «تکليف ۶۳ ميليارد دلار گمشده در اين ميان چه می شود؟ حقيقت اينکه نويسنده که پيگير اين حساب و کتاب بوده است تا امروز نتوانسته پاسخی برای اين سوال بيابد، اما اميدوارم مراجع مسؤل برای رفع ابهام از امثال بنده و پاسخگويی به افرادی که اين سوال برای آن ها نيز مطرح است و همچنين شفاف سازی درآمدها و هزينه های عمومی و بودجه های سنواتی، به توضيح و پاسخ در اين باره بپردازند و معلوم دارند که بر سر اين درآمد برپايه قوانين جاری در کشور چه آمده است؟»

دیدار احمدی نژاد با رییس جمهور هند

پيمان پيران از زندان اوين آزاد شد

پيمان پيران كه در دوران بازداشت خود و تحت بازجوئي ها و شكنجه هاي طاقت فرسا در وضعيت جسماني بسيار نگران كننده اي قرار داشت، امروز و با سپردن قرار وثيقه 80 ميليون توماني از بند 305 زندان اوين آزاد شد. سايت گزارشگران آزادي وي را به خانواده گرامي اش و همچنين همرزمان ازاديخواه و برابري طلب وي و تمامي انسانهائي كه در مبارزه براي ازادي دانشجويان زنداني تلاش كردند، شادباش ميگويد.
در ارتباط با تمایز و سرشت انشعابات و انشعابگران کنگره‌ چهارم و کنگره‌ هشتم همچنانکه‌ در مطلب قبلی من اشاره‌ شد، فعالیت مسلحانه‌ رهبری انقلابی و همسویی آنها با جریانات سراسری طرفدار مشی مسلحانه‌ و سرنگونی طلب دلیل خوبیست که‌ تفاوت میان آنها با گروه‌ تسلیم طلب آقای غنی بلوریان و همراهانش تشخیص داده‌ شود هادی صوفی زاده
آیا توان آن را خواهیم داشت که در هزاره سوم میلاد ادامه دهنده جاهلیت های هزاران ساله پدران مان نباشیم و فقط سرود هستی و زندگی سر دهیم و بگوییم مرگ بر هیچ کس، زنده باد زندگی نیکروز اولاداعظمی
رضوان مقدم* حدود سه دهه از شروع بيماري ايدز مي گذرد. مطالعات و تجربيات نشان‎ ‎داده اند که تأثيرات سوء اين بيماري بيش از ‏حد تصور است و مي تواند بر همه جنبه هاي‎ ‎اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه اثرات بسيار مخربي از خود برجاي ‏گذارد. تعداد‎ ‎مبتلايان به ايدز به نحو سرسام آوري رو به افزايش است مطابق پيش بيني هاي علمي تا 5‏‎ ‎سال آينده تعداد ‏بيماران مبتلا به ايدز 45 ميليون نفر افزايش خواهد يافت بنا به‎ ‎تخمين سازمان بهداشت جهاني تا 5 سال آينده تعداد آلوده ‏شدگان به اين ويروس در آسيا‎ ‎به حدود 12 ميليون نفر خواهد رسيد. خبرهای کوتاه

اعتراض مردم ايوان غرب ادامه دارد

ژينو مکري اهالي "ايوان غرب" سه روز پس از بروز ناآراميهاي انتخاباتي که منجر به کشته شدن سه نوجوان و زخمي شدن چندين ‏نفر ديگر شد، ديروز به نشانه اعتراض مغازه هايشان را باز نکردند و بازار اين شهر يکپارچه تعطيل شد.

شايعات باز هم تکذيب شد

شيرين کريمي خبر مربوط به خودکشي سردار زارعي چنان بر سر زبان ها افتاده که مقامات مسئول يکي بعد از ديگري به تکذيب اين ‏خبر برخاسته اند. آخرين نفر،سخنگوي قوه قضاييه بود که ديروز به تاکيد گفت: "سردار زارعي سرحال است، خودکشي ‏وي صحت ندارد."

بزرگداشت مريم فيروز در برلين

مريم منادي ‏ روز شنبه به دعوت جمعي از ايرانيان شهر برلين، مجلس بزرگداشتي براي مريم فيروز، عضو رهبري حزب توده ‏ايران برگزار شد. در اين مراسم که در ساختمان سابق شهرداري برلن غربي برگزار شد، مسعود بهنود، روزنامه نگار ‏و نويسنده کتاب اين سه زن، ضمن سخناني از جمله اظهار داشت: اگر انسان بودن بالاترين فضيلت باشد، که هست! و ‏اگر بالاتر از اين فضيلتي نباشد، که نيست، مريم فيروز يک انسان بود، قبل از آنکه شاهزاده خانم و همسر کيانوري ‏باشد، و قبل از آنکه حتا عضوي ساده و يا از اعضاي رهبري حزب توده ايران باشد، يک انسان بود.
‫دفاع از حقوق خانواده مقتول و حق زندگی قاتل
‏ در كشورهايي كه مجازات قتل، اعدام است اين روش تا زماني كه اين مجازات از قوانين حذف نشود ‏يك راه حل منطقي براي پيش گيري از اجراي حكم اعدام است چرا كه وكلا نزديك ترين افراد به موكلان ‏خود در چنين پرونده هايي مي باشند و وكلا مي توانند موكلين خود را از اثرات مخرب اجراي حكم اعدام آگاه سازند. اگر یک نفر هم از اعدام نجات داده شود یک پیروزی است.‏‏‏‏
دکتر حسین موسویان رییس هیئت اجرایی جبهه ملی ایران در گفتگویی که با سایت ملیون انجام داده است در خصوص وضعیت سلامتی امیرانتظام گفته است:. خوشبختانه حال عمومی آقای مهندس امیرانتظام خوبست ایشان مورد آنژیوگرافی کرونری قرار گرفتهﺍند و قرار است با صلاحدید ...
سید ابراهیم نبوی
در راستای اینکه حجت الاسلام روح الله حسینیان دوست پسر مرحوم سعید امامی گفته است : ‏‏« باید ملی شدن صنعت نفت را از آیت الله کاشانی بدانیم، مصدق تا اواخر 1329 مخالف ملی ‏شدن صنعت نفت بود.» با این کارشناس تاریخ و مسوول سیاستهای اتفاق افتاده و نیافتاده در ‏گذشته، مصاحبه ای کرده و برخی حقایق تاریخی را افشا نموده و برای کلیه ارواح گذشتگان ‏آرزوی مغفرت می کنیم.‏

ایوان غرب،یکپارچه تطعیل است

ایوان غرب،یکپارچه تطعیل است
خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان
ایوان غرب،یکپارچه تطعیل استایوان غرب: شهروندان "ایوان غرب" امروز،سه شنبه را در اعتراض به کشته شدن چندین شهروند این شهر در خانه هایشان مانده و بازار و مغازه ها یکپارچه تعطیل شده است.سه روز پس از ناآرامیهای انتخاباتی شهر"ایوان غرب"،در استان ایلام،که در نتیجه تیراندازی نیروی انتظامی دست کم چهار شهروند کشته و شماری هم زخمی شده بودند، صبح امروز سه شنبه،بازار "ایوان غرب" یکپارچه به نشانه ی نافرمانی مدنی واعتراض تعطیل و مردم در خانه هایشان ماندند.بسته شدن بازدار و مغازه های ایوان غرب با فراخوان شماری از فعالان مدنی این شهر و از طریق ارسال "پیام کوتاه" –اس ام اس- برای شهروندان صورت گرفت.هم اکنون شهر در تعطیلی کامل به سر می برد.سه شنبه 10 اردیبهشت 1386________________________________________

جزئیات تکان دهنده نا آرامی های ایلام

هم اکنون پلیس ضد شورش در شهر ایلام در حال مانور است و چهره شهر نظامی شده
عصرایران- بر اساس آخرین اخبار دریافتی تعداد قطعی کشته شدگان ناآرامی های اخیر ایلام 3 نفر بوده و 28 نفر هم مجروح شده اند.داریوش قنبری نماینده مردم ایلام در مجلس هفتم در گفت و گو با عصرایران ، با بیان مطلب فوق تصریح کرد: البته تعداد مجروح ها قطعا بیشتر است چون بسیاری از ترس اینکه تحت تعقیب قرار گیرند درمان خانگی را به مراجعه به بیمارستان ها ترجیح داده اند. اما آمار قطعی زخمی ها همان 28 نفر است.عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هفتم اضافه کرد: کشته شده ها سه نوجوان 12، 16 و 17 ساله هستند و سن و سال این افراد نشان می دهد که ماموران به صورت بی هدف به سمت مردم تیراندازی کرده اند و ضمن اینکه اطلاعاتی که ما به دست آورده ایم حاکی است مامورانی که در مقابل فرمانداری به سمت مردم تیراندازی کرده اند پلیس ضد شورش نبوده اند بلکه از هنگ مرزی آورده شده بودند.قنبری در خصوص نحوه وقوع حادثه خاطرنشان کرد: همان شب اول یعنی حدود ساعت 5/3 بامداد، مسوولان برگزاری انتخابات رای آوردن من را به عنوان نفر اول به من تبریک گفتند و من هم با توجه به اینکه مطمئن شده بودم رای اول هستم تصمیم گرفتم ساعتی استراحت کنم و البته با توجه به ماجرای چرت دم صبح آقای کروبی همه دوستان به شوخی می گفتند امشب را نخواب چون ممکن است آن ماجرا تکرار شود و من هم بی توجه ساعت 4 بامداد خوابیدم و ساعت 30/6 صبح مطلع شدم که در آرا تغییراتی صورت گرفته و به همین دلیل در جلسه شورای تامین استان شرکت کردم و در آنجا به من گفتند الان دوم شده ای ممکن است باز هم در آرا تغییر صورت بگیرد بنابراین به طرفدارانت بگو اگر محیط را ناامن کنند ما از اقتدار استفاده می کنیم و من هم با اعتراض به اینکه آرا تغییر پیدا کرده اند گفتم اگر می خواهید امنیت حفظ شود از آرا صیانت کنید در غیر این صورت عامل بروز هر حادثه خود شما خواهید بود.قنبری تاکید کرد: در همین زمان مردم مطلع شده بودند که آرا جابه جا شده و به همین دلیل حدود 500 نفر از طرفداران من که برای شادی جمع شده بودند به سمت فرمانداری حرکت می کنند و ماموران بدون هیچگونه اخطار یا حتی اقدام دیگری در همان گام اول با سلاح به سمت مردم تیراندازی می کنند در حالی که با یکی ماشین آب پاش یا حتی باتوم هم می توانستند اوضاع را کنترل یا مردم را که تجمع آرامی هم برگزار کرده بودند را متفرق کنند.وی اضافه کرد: هم اکنون پلیس ضد شورش در شهر ایلام در حال مانور است و چهره شهر نظامی شده و شرایط روحی مردم هم اصلا مساعد نیست بنابراین باید هر چه زودتر با عوامل بروز حادثه ایلام برخورد شود تا با مجازات عاملان کشت و کشتار در این شهر آلام مردم تسکین یابد.قنبری گفت: در حال حاضر نهادهای امنیتی، کمیسیون امنیت ملی مجلس، شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور در حال بررسی هستند و من هم در جلسات مختلف با آنان اعلام کرده ام استاندار متهم ردیف اول حوادث است و اگر چه فرماندار ایوان روز شنبه عزل شد اما فرماندار هم قطعا از استاندار کسب تکلیف می کرده است.
دبیر انجمن اسلامی دانشگاه ایلام بازداشت شد
خبرنامه امیرکبیر: در پی تظاهراتها و درگیریهای اخیر مردم ایلام، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ایلام بازداشت شد.در درگیرهای جمعه شب در ایلام و ایوان غرب، ۴ نفر از مردم بر اثر تیراندازی نیروی انتظامی کشته شدند. در این اعتراضات مردم به تقلبات صورت گرفته در دور دوم انتخابات معترض بودند

نامه فرزاد کمانگر

بنويسيد درد و رنج ، بخوانيد زندگي نامه فرزاد کمانگر / معلم و فعال حقوق بشر اعدامی به مناسبت روز معلم
داریوش قنبری : مسبب اصلی این اتفاقات را ضعف استاندار و فرماندار ایلام می‌دانم
به دنبال اعلام نتایج مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم در شهرستان ایلام درگیری فیزیكی در مقابل فرمانداری منجر به كشته شدن 5 نفر از مردم این شهر و زخمی شدن بیش از 30 نفر شد. این حوادث به دنبال شایعه دستكاری در آرای منتخب این شهر رخ داد. داریوش قنبری نماینده ایلام در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی كارگزاران درخصوص اتفاقات رخ داده گفت: جمعه شب پس از پایان رای‌گیری بنده به عنوان نفر اول انتخابات از سوی هیات‌های اجرایی و شورای نگهبان معرفی شدم اما مشخص نیست چه اتفاقی افتاد كه صبح روز شنبه در شهر شایعه شد بنده نفر دوم شده‌ام و تا نفر سوم قصد دارند آرای من را جابه‌جا كنند. قنبری ادامه داد: در پی رواج این شایعه در شهر طرفدارهای من مقابل فرمانداری تجمع كردند كه به دلیل ضعف مسوولان 5 نفر از مردم شهر كشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. بنده مسبب اصلی این اتفاقات را ضعف استاندار و فرماندار ایلام می‌دانم كه باید رسیدگی شود. قنبری با بیان اینكه تجمع‌كنندگان در مقابل فرمانداری قصد هیچ‌گونه اخلال و خرابكاری را نداشته و در پی برگزاری تجمعی آرام بودند، افزود: تجمع‌كنندگان درخواست غیرقانونی نداشتند و فقط خواستار صیانت از آرا بودند.

امپراطوري پاسداران،

گزارش فيگارو از فعالیت های سپاه
‏ ژرژ مالبرونو عکس قديمي اي را نشان مي دهد که به زمان انقلاب اسلامي در سال 1979 بازمي گردد. مقدم کنعاني و چند تن ديگر از پاسداران ‏با افتخار به دور قهرمان خود، آيت الله خميني، حلقه زده اند. 30 سال بعد از آن دوران، اين پاسدار سابق همچنان ريش دارد. او ‏اکنون به تجارت روي آورده و در دفتر خود در شمال تهران پذيراي من مي شود.‏ مقدم کنعاني 52 ساله که مدرک مهندسي خود را، پس از جدا شدن از جبهه و جنگ، از انگلستان گرفته مي گويد: "درواقع پاسداران ‏بودند که کشور را پس از جنگ با عراق بازسازي کردند و اين موقعيت به آنها مشروعيت در هر زمينه اي را مي دهد. طبيعي است ‏که نفوذ آنها در کشور زياد باشد." او به عنوان بيانگزار يک جنبش اکولوژيک خط فکري ديگري را نيز نشان مي دهد. ‏
‪ ۲۴‬سال از دختر خود سوء‌استفاده مي‌كرد

عشق به سرباز انگليسي جان دختر جوان عراقي را گرفت

جنایت در عراق و حمایت قانون از جنایتکار irnew.com : به گزارش روزنامه آبزرور - اين دختر 17 ساله که رند عبدالقادر نام داشت و دانشجوي زبان انگليسي در دانشگاه بصره بود، 5 ماه پس از آشنايي با پل ، سرباز 22 ساله انگليسي در جنوب عراق قرباني سوء ظن و بدرفتاري پدر و برادرانش شدو پرونده قتل وي نيز مانند دهها مورد قتل ناموسي ديگر در اين شهر بدون محاکمه بسته شد .اين قتل زماني اتفاق مي افتد که پدر رند توسط دوستي همکاري نزديکي با پليس دارد آگاه مي شود که دخترش با يک سرباز انگليسي در يکي از اماکني که هر دو به عنوان داوطلب کار مي کنند ديده شده است . وي پس از اطلاع از اين رابطه ، بلافاصله به منزل مي رود تا از دخترش درباره صحت خبر توضيح بخواهد اما وي بدون توجه به التماسهاي همسرش و گريه و زاري رند که از ترس و اضطراب نتوانسته بود به سوال پدرش پاسخ بدهد به اتاقش رفته و وي را به باد کتک مي گيرد .مادر رند که نتوانسته بود جلوي ضرب و شتم شوهرش را بگيرد از برادران رند کمک مي خواهد که آنها نيز پس از شنيدن ماجرا نه تنها کمکي به نجات خواهر خود نمي کنند بلکه در قتل رند مشارکت مي کنند .عبدالقادر علي که خون جلوي چشمانش را گرفته بود با فشار پاهايش روي گلوي رند سبب حفه شدن وي مي شود . پس از اين کار چاقو خواسته و شروع به پاره پاره کردن بدن نحيف رند مي کند . پدر رند پس از اين جنايت به همسايگاني که در اطراف خانه جمع شده بود با فرياد مي گويد که به خاطر حفظ آبروي خود اين کار را کرده است . عبدالقادر علي دوساعت پس از دستگيري به دليل قتل ناموسي آزاد مي شود ، زيرا اين گونه قتلها در عراق براي هر مردي افتخار محسوب مي شود و هيچ گونه قانوني براي اينگونه موارد قتل وجود ندارد.اين دختر 17 ساله که ناپاک و ننگ خانواده ناميده شد بدون هيچ گونه مراسم تدفيني به خاک سپرده شد . تنها جرم اين دختر عراقي که ماه گذشته کشته شد و به طور داوطلب در کمک به خانواده هاي نيازمند شرکت داشت داشتن روياهاي عاشقانه نسبت به يک سرباز انگليسي مسيحي که در آنجا متجاوز و دشمن ناميده مي شود و جرات صحبت با وي در ملاعام بود . زينب دوست صميمي رند که از جريان عشق اين دختر عراقي به پل سرباز انگليسي آگاه بود گفت که رند تنها چند بار به طور علني در محل کار خود با پل که وي نيز در آنجا به وظايف صلح باني مشغول بود ،ملاقات کرد . طبق اعلام کميته امنيتي بصره چند سال گذشته 133 زن در بصره کشته شدند که 47 تن از آنها در جريان قتلهاي ناموسي جان خود را از دست دادند که از اين تعداد تنها سه پرونده به محکوميت مرگ منجر شد

اعتراض در دانشگاه سهند تبریز

در حالی که تحصن دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز به چهارمین روز خود کشیده شده است، برنامه اعتصاب غذای دانشجویان دختر و پسر، که در اعتراض به عدم پاسخگویی مسئولین، از روز سوم آغاز شده است، همچنان قربانی میگیرد. به گزارش دانشجویان متحصن دانشگاه صنعتی سهند تبریز، روز یکشنبه چهارمین دختر دانشجوی شرکت کننده در اعتصاب غذا، به دلیل وخامت وضعیت جنسی خود، به بخش اورژانس بیمارستان منتقل شد

حمایت از فرزاد کمانگر

ما فرهنگیان استان کردستان برای بیان آزادنه مطالبات خویش و به نشانه اعتراض، روز پنجشنبه ۱۲/۲/۸۷ در ادارات شهرستانها و سازمان در مرکز استان از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر تجمع مسالمت‌آمیز برگزار خواهیم کرد.
رژیم جمهوری اسلامی با عدم برسمیت شناختن هولاکاست ارامنه تاکنون ستمی سترگ بر شهروندان ارمنی کشورمان روا داشته است رضا رحیم پور
به دنبال درگيري هاي انتخاباتي در ايلام
پس از خاتمه دور دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي، شهر"ايوان غرب"، واقع در شمال استان ايلام، به صحنه درگيري ميان طرفداران يکي از نامزدهاي اصلاح طلب با نيروهاي انتظامي مبدل شد. در جريان اين ناآراميها دست کم چهار شهروند کشته و شمار ديگري زخمي شدند
هدف از گردآوری این مجموعه، آشنایی با یکی از پراهمیت ترین دوره های تاریخ کردستان و ایران است. خوانندگان این مجموعه با بسیاری از رویدادها و شخصیت های آن دوران آشنایی دارند، اما آشنایی با اندیشه های آنان در همان عصر، و جایگاه اندیشه ورز ایشان از زبان خود آنها بسی جالب تر می نماید بهزاد خوشحالی
دکتر مسعود خاتمی در گفتگو با رادیو زمانه: «اقلیت ایرانی که در آمریکا است – در حدود یک میلیون – اگر آن انسجامی که بقیه اقلیت‌ها داشتند؛ ما خیلی خیلی بیشتر از این‌ها می‌توانستیم پیشرفت کنیم. ما به همدیگر اعتماد نمی‌توانیم بکنیم. با همدیگر تعارف می‌کنیم، روبرو تعظیم می‌کنیم و در پشت سر به همدیگر بد و بیراه می‌گوییم. ولی نباید گفت که جامعه ایرانی با همدیگر نمی‌سازند، پس کاری نکنید. هرکدام از ما می‌توانیم مثمرثمر باشیم و اگر هم نمی‌توانیم با همدیگر بسازیم، برویم و تنهایی یک کاری را انجام بدهیم. این فلسفه من است.»
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، از یک حمله در جریان مراسم سالگرد پیروزی مجاهدین در کابل، جان سالم بدر برده است.
خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان
با چهار کشته و چندین زخمی،تقلب انتخاباتی خنثی شد
ایوان غرب:در جریان تیراندازی نیروی انتظامی به شماری از شهروندانی که در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کرده بودند،چهار تن کشته و چندین نفر دیگر هم زخمی شدند. پس از اعلام نتایج شمارش آرا در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی،شهر "ایوان غرب" ،واقع در شمال استان ایلام، به صحنه درگیری میان نیروهای امنیتی و انتظامی با شماری از شهروندان معترض مبدل شد و در جریان دخالت نیروی انتظامی و تیراندازی ها به سوی معترضین، دست کم چهار شهروند به نامهای "حامد اسدی"،"کسری میری" ، "اشکان بی باک" و"مهدی کریمی" کشته و چندین شهروند دیگر هم زخمی شدند.این درگیریهای از آنجا آغاز شد که دیشب،در آخرین ساعات شمارش آرای حوزه "ایوان غرب"، به شکلی غیر رسمی اعلام شده بود که "دایوش قنبری"،نماینده پیشین مردم "ایوان غرب" در مجلس]که گرایشات اصلاح طلبانه دارد[،مجددا اکثریت آرا را به دست آورده و اینبار هم به مجلس راه یافته است؛ طرفداران وی پس از انتشار این خبر،از ساعت 23 تا 4 بامداد به جشن و پایکوبی پرداختند و برنده شدن وی را جشن گرفتند؛ اما در نخستین ساعات صبح، اعلام شد که "آقای متین" ]از چهره های نزدیک به اصولگرایان[ ،با اکثریت آرا به مجلس راه یافته و "آقای قنبری" در رتبه سوم جای گرفته است.همین مساله اعتراض شدید طرفداران "داریوش قنبری" را برانگیخت و صدها تن از آنان از نخستین ساعات صبح،به نشانه اعتراض،در مقابل فرمانداری "ایوان غرب" تجمع کردند، که این تجمع با حضور نیروهای امنیتی و انتظامی به خشونت گرایید و این نیروها برای متفرق نمودن معترضین،به تیراندازی متوسل شدند؛در نهایت چهار شهروند کشته و چندین تن دیگر هم زخمی شدند و پس از وقوع این درگیریها،تجمع کنندگان متفرق شدند.اما چند ساعت که گذشت،وزارت کشور رسما اعلام کرد که "داریوش قنبری" بیشترین آرا را نصیب خود ساخته و نام وی رسما به عنوان نفر اول حوزه "ایوان غرب" اعلام شد و همچنین "آقای متین" در جایگاه سوم قرار گرفت. به گفته برخی منابع در "ایوان غرب"، شایعه پیروز شدن "آقای متین" به این جهت منتشر شده بود تا واکنش مردم "ایوان غرب" را بسنجند تا در صورت بی تفاوتی شهروندان،وی به عنوان نماینده اصولگرایان از ایوان غرب به مجلس نهم راه یابد. شنبه 7 اردیبهشت 1387

سایت خبرنامه گویا

ناآرامی در ايلام
کشته شدن ۳ نفر پس از انتخابات
پس از پايان اتخابات مرحله دوم مجلس ۱۰۰۰ رای از آرای داريوش قنبری يکی از کانديداهای دور دوم باطل شده است، متعاقب آن مردم با تجمع در ايوان غرب، اقدام به آتش زدن بانک ها و ضربه به اموال عمومی نموده اند. بنا به گفته شاهدان در اين درگيری ها ۳ نفر به نام های کسری ميری، اشکان بی باک و حامد اسدی کشته شده اند.

شوروی آمريکا را در طبس شکست داد،

مأموريت‌ استثنايی و فوق‌العاده‌ مشکل‌ بود و احتمالاً در همه‌حال‌ بايد به‌ عنوان‌ خطر و ريسک‌ بسيار بزرگی نگريسته‌ شود. اين‌ طرح‌ جديد را نيروی جديد ارتش‌، گروه‌ دلتا، طراحی کرده‌ بود که‌ شبانه‌ ـ توسط‌ هلی‌کوپترهای دريايی ـ نيرو به‌ داخل‌ ايران‌ منتقل‌ شود ... [ادامه مطلب
اگر ايرانيان خارج از کشور امروز در برابر آنچه جمهوری اسلامی با آنها می کند، نايستند، اگر به دور از هرگونه اختلاف سياسی، به دفاع از حقوق انسانی يکديگر نپردازند، آنگاه دير نخواهد بود که مصلايی نيز برای نماز جمعه ايرانيان دو تابعيتی که ميل دارند به کشور خود رفت و آمد کنند، در نزديکی سفارت ها برپا شود ... [ادامه مطلب]

یکشنبه ی سیاه در ربط تعداد کشته شدگان شهر ربط به دو نفر رسید

یکشنبه ی سیاه در ربط تعداد کشته شدگان شهر ربط به دو نفر رسید
خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان: شمار کشته شدگان حوادث شهر ربط،به دو نفر رسید و شهر، هنوز به حالت عادی بازنگشته ؛شورای شهر ربط هم در نامه ای، شدیدا به تیراندازی نیروی انتظامی به سوی معترضین و کشته و زخمی شدن شهروندان اعتراض کرده است. شب گذشته، یک نفر دیگر از زخمی شدگان تجمع اعتراضی شهر "ربط" به نام "محمد امینی" ،۱۵ ساله، در بیمارستان جانش را از دست داد و به طور شبانه در گورستان ربط به خاک سپرده شد و به این ترتیب شمار کشته شدگان حوادث شهر "ربط" به دو نفر رسید. پیش از وی، "حسین پویایی فر" جوان ۲۱ ساله ی ربطی هم به دلیل اصابت گلوله های نیروی انتظامی کشته شده بود. در همین حال وضعیت شهر ربط "غیرعادی " بوده و دو روز متوالی است که بازاریان، در اعتراض به کشته و زخمی شدن شهروندان ربطی بدست نیروی انتظامی، مغازه هایشان را از بعد از ظهر به شکل یکپارچه تعطیل کرده اند. اعضای شورای شهر "ربط" هم با انتشار نامه ای اعتراضی تحت عنوان "یکشنبه سیاه ربط" به رفتار خشن و "غیر مسئولانه ی" نیروی انتظامی اعتراض کرده و خواستار مجازات عواملی شده اند که بر روی شهروندان، تیراندازی (از کمر به بالا) کرده اند. علاوه بر این خبر می رسد که شماری از زخمی ها هم به بیمارستانهای شهرهای "مهاباد"، و "ارومیه" منتقل شده اند و وضعیت وخیمی دارند. این اتفاقات از آنجا آغاز شد که روز یکشنبه، نیروهای انتظامی در طرحی فراگیر اقدام به توقیف خودروهای حامل گازوییل قاچاق در سطح شهر ربط کردند و این اقدام با اعتراض شماری از شهروندان ربط مواجه شد و در جریان تجمعی که از سوی معترضین برپا شده بود، نیروی انتظامی اقدام به تیراندازی کرده که در جریان آن، دست کم شش تن زخمی شدند. بیشتر تیرهای شلیک شده به شکلی "کور" بوده و گفته می شود برخی از زخمی شدگان در فاصله ای دورتر از تجمع و در یک پارک تفریحی نشسته و گلوله ها به آنها اصابت کرده و حتی شیشه های برخی از منازل مسکونی هم هدف تیراندازی قرار گرفته است.
این پناهندگان که به دستور مرزبانان ترک مجبور شده اند با عبور از رودخانه، به خاک کردستان عراق بازگردند، به علت ندانستن شنا، غرق شده اند و از سرنوشت سه ایرانی دیگر اطلاعی در دست نیست
گفت و گوی میرعلی حسینی (رادیو فردا) با منوچهر هزار خانی
هزار خانی: امه سزر روی سياهی خودش اصرار داشت، و تا آخر هم ايستاد و از سياهی خودش و سياهوارگی دفاع کرد و شما درتمام آثارش سياهی اورا می بينيد. ازسياهی مدح و تمجيد می کرد. سرود معروفی که برای سياهی گفته است، در زمان خودش تأثيری بی نظير داشت
سردار زراعی در بازداشتگاه خودکشی شد
بموجب خبری که شب گذشته دراختیار پیک نت قرار گرفت، سردار زارعی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ که در بازداشت بسر می برد، نیمه جان از زندان به بیمارستان منتقل شده است. گفته شده که او در زندان خودکشی کرده و یا خودکشی شده است. گزارش دهنده تاکید می کند که از سرنوشت وی و اینکه زنده مانده یا خیر هنوز اطلاعی در دست نیست ولی آنچه مسلم است، اینست که اگر این خودکشی با مرگ همراه شده باشد و یا بشود، به معنای آنست که می خواهند پرونده این ماجرا اینگونه بسته شود و ضمنا تحقیقات و بازجوئی از وی منجر به کشف شبکه های دیگر فساد در درون نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و مطرح شدن نام بلندپایگان دیگری در این نیروها نشود
.

غرق شدن یک پناهنده ایرانی و دو پناهنده سوریه ای

مجامع حقوق بشری جهانی و ایرانی
سازمانهای سیاسی و اجتماعی ایرانی
تمام انسانهای آزادیخواه و انسان دوست ایرانی و جهانی
پس از سرنگونی رژیم صدام حسین تعداد زیادی از نیروهای مجاهدین از پادگان اشرف که محل استقرار نیروهای مجاهدین مستقر در استان خالص بود جدا شده اند. این افراد دیگر اعتقادی به خطوط سیاسی و استراتژیک مجاهدین ندارند. تعدادی زیادی از این افراد از زندانیان سابق و از شکنجه شدگان زندانهای جمهوری اسلامی و یا از کسانی بوده اند که خود از قربانیان نقض حقوق بشر و یا شاهد جنایت های جمهوری اسلامی علیه فعالین سیاسی بوده اند. تعدای از این جداشدگان توانستند خود را به ترکیه رسانده اند . هشت روز گذشته چهار نفر از آنان به همراه دو نفر سوریه ای قصد رفتن به خاک یونان را داشته بودند که توسط مرزبانان ترکیه دستکیر و به زندان ادیرنه انتقال داده می شوند.شب گذشته ( 23 اپریل 2008) پلیس ترکیه آنها را به گمرک ابراهیم خلیل و یا هابور، انتقال داده بودند تا آنها را به کردستان عراق دیپورت کنند. مرزبانان ترک آنها را به جای غیر از منطقه گمرک برده اند و با تیراندازی و تحدید و کتک آنها را مجبور نموده اند که به داخل خاک حکومت حریم کردستان بروند. با توجه به گودی و عمق آب دو نفر سوریه ای و یک نفر ایرانی به نام آقای حسن میرزائیبا نام مستعار جهانبش که بیش از 5 سال در کمپ مجاهدین بوده است به علت اینکه که شنا بلد نبوده اند غرق شده اند. در ضمن از سرنوشت سه ایرانی دیگر خبری در دست نیستآقای حسن میرزائی متاهل بوده و داری یک دختر می باشدانسانها آزاده سازمانهای حقوق بشری، این تازه وضعیت ا

يک هفته با حقوق بشر

صدور حکم شلاق براي دو فعال زن، احضار سه فعال ‏دانشجويي، دستگيري 75 دختر و پسر در شيراز، بازداشت شش فعال مدني در اردبيل؛ کشته شدن دو نوجوان "ربطي" ‏بدست نيروي انتظامي؛ اعدام دو زنداني ؛توقيف سه نشريه و ناپديد شدن امام جماعت "فهرج" کرمان
آخرين وضعيت سه دانشجوي کرد زنداني
سامناک آقايي آخرين خبرها و گزارشات منتشر شده در خصوص سرنوشت سه دانشجوي کرد زنداني، صباح نصيري، ‏هدايت غزالي و ياسر گلي حاکي از آن است که هر سه نفر بدون آنکه به وکيل دسترسي داشته باشند، کماکان ‏تحت فشار و بازجوئي هستند. .
با انتشار تحليلي در بولتن داخلي
اسفنديار صفاري سپاه پاسداران اعلام کرد تهديد هفته قبل گروه پژاک در خصوص انتقال درگيري هاي نظامي به تهران، در ‏صورت ادامه حملات به پايگاه هاي اين گروه در کوهستان قنديل را جدي گرفته است. از ديد اين سپاه احتمال دارد ‏گروه پژاک سلاح هاي سنگين و موشک هاي پيشرفته اي در اختيار داشته باشد.
از ماجراهای فاجعه بار «قنات» در شهر جهرم چیزهائی شنیده بودم. گروهی از اراذل و اوباش حزب اللهی جهرم به رهبری علی محمد بشارتی ، امام جمعه ی شهر ( حسین آیت اللهی ) و ... در سال ۱۳۶۰ دهها نفر از جوانان و نوجوانان این شهر را گرفتند به قصد مرگ شکنجه شان کردند بدنشان را تکه تکه کردند و جسد بیجان و یا نیمه جان آنها را در قنات های اطراف شهر انداختند منیره برادران

اعتیاد سلاحی در دست دولت و مافیای وابسته به آن برای نابودی جوانان و دوری آنان از سیاست

مهرجویی در فیلم تازه اش"علی سنتوری" که این بار نیز به زیر تیغ سانسور رفته است، بار دیگر به رواج پدیده ی ویرانگر اعتیاد در جامعه ایران اسلامی پرداخته است و هنرمندانه علیه نظام سیاسی حاکم اعلام جرم می کند. علی ندیمی

اخبار کوتاه

شکست سیاسی دولت احمدی نژاد

مشاور امنیت ملی دولت عراق می گوید ایران با هدف اثرگذاری بر نتیجه انتخابات آمریکا، گروه مقتدی صدر را با دولت عراق درگیر کرد

سایت حمایت از معلم کرد

سایت حمایت از معلم کرد

درآستانه هفته معلم از معلم در بند حمایت کنیم

درآستانه هفته معلم
در استان کردستان و ساير مناطق کردنشين کشور، دور ديگري از فعاليت هاي مسالمت آميز براي حمايتي ‏همه جانبه از "فرزاد کمانگر" معلم محکوم به اعدام در حال انجام است. در همين ارتباط جمع کثيري از ‏معلمين استان کردستان در شهرستان کامياران با انتشار بيانيه اي اعلام کرده اند که هفته معلم را به صحنه ‏حمايت هاي همه جانبه خود از فرزاد کمانگر تبديل خواهند کرد.
حبيب الله پيمان در دفتر جنبش مسلمانان مبارز
‏"تعداد بي شماري از مردم ايران به دليل محروميت هاي گوناگون، به زندگي خيلي محدود و روزمرگي پناه ‏آورده اند. اين دسته از افراد در يك كشمكش دائمي نسبت به يكديگر به سر مي برند تا بتوانند دراين فضاي ‏تنگ، راهي به جلو باز كنند. اين شيوه زندگي باعث شده كه بسياري از اين افراد از ابعاد وجودي و انساني ‏خود غافل شده اند؛ به نحوي كه در حق خود ظلم روا مي دارند و جامعه هم شرايط اين چنيني را به آنان ‏تحميل مي كند".

دکترین گوجه فرنگی

چند روز پیش کروبی گفت که بهتر است رئیس جمهور به جای مدیریت کردن جهان، قیمت ‏گوجه فرنگی و مسکن را پائین بیاورد، عباس عبدی هم در همین مورد اشارات مبسوطی کرد. ‏به نظر من هرکسی باید کاری که بلد است بکند. اصولا ملت ما توجه ندارند که آقای احمدی ‏نژاد درست است که بلد نیست قیمت گوجه فرنگی را پائین بیاورد، اما در مدیریت کردن جهان ‏در این 1005 روزی که روی کار بود، موفق شده است. نگاهی به وضع جهان بکنید، به ‏نظرتان این وضع جز با مدیریت مرد بزرگی چون محمود احمدی نژاد از چه کسی برمی آمد؟

مسيح علي نژاد
واژه يا كلمه زماني رنگ "توهين" به خود مي‌گيرد كه به كار برنده آن شرم كند، اباء كند و يا جسارت نكند كه ‏آن واژه را در وصف خود به كار ببرد اما با همان جسارتي كه بعد‌ها به تعبير صاحبان قدرت اهانت معنا شد ‏حكايت اين چند روزي كه بر نويسنده "منفور" آواز دلفين ها رفته است را برايتان تصوير مي‌كنم
وضعيت فعالان کرد زنداني در مصاحبه با نگين شيخ الاسلامي
پيرامون آخرين وضعيت فعالان کرد زنداني، با نگين شيخ الاسلامي، عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و ‏روزنامه نگار سنندجي به گفت و گو نشسته ايم.‏‎ ‎وي در اين مصاحبه از بازداشت شمار زيادي از شهروندان کرد به ‏اتهامات سياسي سخن گفته است.مصاحبه در پي مي آيد.
افشاگري دانش جعفري در مورد ناآگاهي اقتصادي احمدي نژاد
شب گذشته داوود دانش‌جعفري، وزير امور اقتصادي و دارايي، رسما از سمت خود کناره گرفت. اما او در آخرين ‏ساعات حضور خود در اين وزارتخانه، در سخنراني غيرمنتظره‌اي كه متن آن را از پيش تعيين كرده بود و ‏بلافاصله در اختيار رسانه‌ها قرار داد، به شدت از روند تصميم‌گيري‌ها در دولت نهم انتقاد كرد و با اشاره به ‏موضوعات مختلفي كه او در سمت قبلي خود با آنها درگير بود، از دخالت‌ها و فشارهاي احمدي نژاد، ابعاد ناآگاهي ‏او از علم اقتصاد و دروغ‌پردازي‌هاي مشاورانش پرده برداشت.

دکتر قاسملو

هدف از گرد آوری این مجموعه،آشنایی با یکی از پراهمیت ترین دوره های تاریخ کردستان و ایران است.خوانندگان این مجموعه با بسیاری از رویدادها و شخصیت های آن دوران آشنایی دارند، اما آشنایی با اندیشه های آنان در همان عصر، و جایگاه اندیشه ورز ایشان از زبان خود آنها بسی جالب تر می نماید بهزاد خوشحالی

تحصن دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

تحصن دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی ایلام
دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی ایلام با اعلام تحصن از رفتن به كلاس های درس خودداری كردند. این تحصن كه از سه روز پیش آغاز شده است، در اعتراض به طرح هاي خدماتي در دانشگاه و وضعیت وخامت بار خدماتی صورت می گرد. دانشجویان در این حركت اعتراضی از خوردن غذای دانشگاه خودداری كردند.دانشجویان دانشگاه پیام نور منوجان در استان كرمان نیز روز پنجشنبه در مقابل فرمانداری تجمع اعتراضی برگزار كردند

بازداشت شاعر لك كوهدشتي

بازداشت شاعر كوهدشتي مرتضي خدايگان در دومين همايش شعر منطقه اي سيمره در كوهدشت با قرائت يك شعر لكي مورد پيگيري وبازداشت قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(منطقه لرستان)مدير مسئول نشريه سيمره وعضو هيئت علمي كنگره در گفتگوي تلفني با ايسنا ضمن بي ارتباط دانستن ارتباط اين همايش با هفته نامه سيمره گفت: اشعار زيادي به دبيرخانه كنگره ارسال شده بود ولي شعر خدايگان قبلا ارسال نشده بود كه ظاهرا بدليل آشنايي با مجري برنامه شعر ايشان قرائت مي شود وبا انعكاس موضوع به امام جمعه شهرستان كوهدشت . موضوع شعرمورد اعتراض ايشان قرار ميگيرد وبا شكايت امام جمعه و مدير ارشاد شهرستان كوهدشت مرتضي خدايگان(شاعر) به دادگاه احضار و حكم بازداشت در مورد ايشان صادر ميگردد. دفتر اسداللهي دادستان كوهدشت ضمن تائيد بازداشت خدايگان گفت: اولين محاكمه ايشان صورت گرفته كه متهم اتهامات وارده را تكذيب نموده است. دادستان كوهدشت گفت : پرونده فعلا در مرحله مقدماتي است وهيچگونه حكمي صادر نگرديده است.

نقض حقوق بشر در کردستان ایران

آخرین خبر از نقض حقوق بشر در کردستان ایران
پایگاه اطلاع رسانی انسانیت // وابسته به سازمان دفاع از حقوق بشرکردستان
کمپين بين المللي‎ ‎حقوق بشر در ايران با انتشار بيانيه اي‎ ‎صدور حکم شلاق براي زنان ايراني را نقض‏‎ ‎الزامات ‏بين المللي تهران و و نشانه بارز شکنجه‏‎ ‎دولتي دانست‏‎. ‎اين بيانيه که‎ ‎درپي صدور حکم شلاق و زندان براي چهار تن‏‎ ‎از فعالان زن منتشر شده، احکام زندان و‎ ‎شلاق ‏براي زنان ايران را برنامه اي در جهت‏‎ ‎سرکوب جنبش زنان ايران دانسته است
وحشت از پخش34 ساعت نوار جنسی سردار زارعی!جنجال بزرگ در قوه قضائیه بر سر مصاحبه تلویزیونی فرمانده کل نیروهای انتظامی و دفاع او از سردار زارعی این احتمال را قوت بخشیده که نوارهای ضبط شده از مناسبات جنسی او با دختران و زنان روی سی دی پخش شود

آمریکا

نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا از حزب دمکرات وارد یکی از حساسترین مراحل رقابت های انتخاباتی خود می شوند.

شعری از شادروان ملا منوچهر نورمحمدی از شاعران معرف لکستان

دنیه ی بی حاصل
یاران نیشت اوَ دل یاران نیشت اودل
هم بار اندوه غمان نیشت اوش دل
امان ژش کردار دنیه ی بی حاصل
دردش بی و نوک نیش نیشتر چل

آبادی، شعری از یک شاعر لک

شیپور فساد

سید ابراهیم نبوی
من نمی دانم چرا این روشنفکران قلم به مزد نوکر اجنبی نمی فهمند که حق اهانت به ملت ‏بزرگ و شریف ایران ندارند و اجازه توهین و اهانت صرفا دست دولت محترم جمهوری ‏اسلامی است و جز دولت عزیز ما هیچ کسی حق ندارد به ملت توهین کند. این مسیح علی نژاد ‏هم یکی دیگر از همان اهانت های روشنفکرانه را به ملت عزیز و بزرگ و شریف و باهوش ‏و باشعور و توانای ایران کرد و تمام روزنامه های مردمی مثل کیهان و....( روزنامه مردمی ‏دیگری هم داریم؟) از ملت ایران دفاع کردند...
گفت وگو با عبدالکريم لاهيجي
در پي دستگيري روزهاي گذشته ماموستا ايوب گنجي توسط وزارت اطلاعات، يکي ازامامان جماعت اهل سنت ‏در سنندج، دکتر عبدالکريم لاهيجي، نايب رييس کنفدراسيون جهاني حقوق بشر، در گفت وگو با روز به جنبه هاي ‏مختلف اين اقدام و صدماتي که برخورد ناسنجيده با اقليت هاي مذهبي مي تواند به وحدت ملي در ايران بزند، ‏پرداخته است.

اخبار

عکسهای شما خريد در بازار های بندر ترکمن و آق قلا
فرناندو لوگو با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری پاراگوئه به شش دهه حکومت حزب حاکم کلورادو پایان داده است

حرکت ضد دانشجوئی رهبر احمدی نژاد

انتقاد شدید مصباح یزدی از دانشگاه
قضاوت عجولانه نکنيد
رسا قاضي نژاد
با اينكه گزارش شوراي امنيت ملي ايران به صراحت بر "انفجار ناشي از وجود برخي اقلام جنگي در نمايشگاه يادمان ‏شهدا" در‎ ‎كانون "رهپويان وصال شيراز" تاكيد دارد اما برخي از چهره هاي مسوول اين شهر همچنان تاكيد دارند كه ‏موضوع انفجار شنبه هفته گذشته غير از اين بوده است.اين درحالي است كه انتشار عكس "متهم حادثه شيراز" از سوي ‏يك سايت اينترنتي، موضوع انفجاردر"حسينيه سيدالشهدا" را وارد مرحله جديدي كرده است.
گزارش راديو کانادا
دولت کانادا روز پنج شنبه اظهار داشت که نسبت به تهديدهاي جاني عليه شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل 2003، بسيار ‏نگران است و به دليل تصميم ايران براي رسيدگي به اين مسأله و شناسايي عوامل اين تهديدها، طي اقدامي که به ندرت شاهد آن ‏بوده ايم به دولت تهران تبريک گفته است.
نگاه لوموند به محكوميت منصوري، توکلي و قصابان
چند روز پيش از آغاز دومين دور انتخابات مجلس در ايران كه روز 25 آوريل برگزار خواهد شد، سه رهبر ‏جنبش دانشجوئي به 22 تا ماه زندان محكوم شدند. دادگستري ايران اين خبر را روز سه شنبه 15 آوريل ‏تأئيد‎ ‎كرد.

وضعیت وخیم جسمی زندانیان اهل حق در سلولهای انفرادی زندان ارومیه

وضعیت وخیم جسمی زندانیان اهل حق در سلولهای انفرادی زندان ارومیه
فعالین حقوق بشر و دمکراسی ایران : بنابه گزارشات رسیده از زندان ارومیه 4 زندانی اهل حق بنامهای آقایان سهند علی محمدی ،بخش علی محمدی ، عبادالله قاسم زاده و مهدی قاسم زاده که از 10 فروردین ماه دست به اعتصاب غذای خشک زده بودند.مامورین وزارت اطلاعات برای تحت فشار قرار دادن زندانیان اهل حق آنها را به سلولهای انفرادی زندان وزارت اطلاعات در ارومیه منتقل کردند.و بیش از 2 هفته زندانیان اهل حق را تحت شکنجه های بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشتند . ولی زندانیان اهل حق بر خواسته های خود پافشاری می کنندد و تا رسیدن به خواسته های خود به اعتصابی غذای خشک که وزارت اطلاعات، آنها را سوق داده بود ادامه دادند. در روزهای اخیر شرایط جسمی آنها به نقطه بسیار خطرناکی رسیده بود.رضائی کیانی دادستان ارومیه ، معاون اداره اطلاعات ارومیه و فتحی رئیس زندان ارومیه خانواده زندانیان اهل حق را فرآخواندن و به آنها اعلام کردند که در روزهای آینده خواسته های زندانیان اهل حق را بر آورده خواهند کرد و از آنها خواستند که به بستگان زندانی خود بگویند که به اعتصاب غذای خود پایان دهند. در پی وعدۀ بر آورده شدن خواسته های زندانیان اهل حق، روز چهارشنبه 28 فروردین ماه زندانیان اهل حق اعتصاب غذای خشک خود را به اعتصاب تر تبدیل کردند . آنها اعلام کردند تا این وعده ها بصورت صورتجلسه و به امضای افراد فوق نرسد و رسما به آنها ابلاغ نکنند آنها به اعتصاب غذای خود ادامه خواهند داد. خواسته های اهل حق به قرار زیر می باشد: 1 . به رسمیت شناختن حقوق اهل حق و پایان دادن به کشتار، دستگیری،زندان ومصادره اموال آنها،ابلاغ رسمی تقلیل حکم اعدام به 13 سال، ، لغو حکم تبعید آنها به زندان یزد .زندانیان اهل حق از هفتۀ گذشته از زندان وزارت اطلاعات به سلولهای انفرادی زندان ارومیه معروف به قرنطینه که محل شکنجه زندانیان است منتقل کردند. روز شنبه 31 فروردین ماه خانوادهای زندانیان اهل حق با حضور مامورین وزارت اطلاعات و زندانبانان توانستند با عزیزانشان در زندان ارومیه ملاقات کنند. وضعیت جسمی آنها حاد بود . عبادالله قاسم زاده یکی از زندانیان اهل حق دچار خونریزی معده شده است و ایشان خون بالا می آورند، آنها همچنین چندین کیلو وزن کم کرده اند و بینائی آنها تا زیادی کاهش یافته.زندانیان اهل حق همچنان از داشتن وکیل محروم هستند.
يك دهه زندان، شكنجه ، محروميت و مقاومت سالهاي گم شده، ايزولاسيون با كوله باري از يادها و خاطره هاي غم انگيز و شادي آفرين در تبعيد - شاهد عيني آنچه بر مردم و سرزمين سوخته ايران رفته است. پاي صحبت ايرج مصداقي
افشاي تصوير و ماهيت قاضي حداد-عامل قتل عام و سركوب جامعه مدني
حاکمیت اگرچه توانست به اهداف خود در این انتخابات دست یابد و توانایی خود در تسلط بر جامعه و کنترل بحران خارجی را نشان دهد منتها این موقعیت بر یک تعادل ناپایدار قرار دارد که با بستن تمام دریچه ها امکان بروز حرکت های انفجاری و گسترش پتانسیل انقلابی در لایه های اجتماعی را افزایش می دهد. بدبن ترتیب اگرچه استراتژی مدیریت سیاسی کنونی حاکمیت و شیوه های سرکوب و سلب حقوق به کار گرفته شده، تهدید جدی برای نیروهای جامعه مدنی، اپوزیسیون سیاسی، روشنفکران، اقلیت های مذهبی و قومی و در یک کلام مردم ایران است، اما در عین حال فرصت هایی را نیز برای جنبش دموکراسی خواهی خلق می کند که در صورت هوشیاری نیروهای تحول خواه می تواند فضا را تغییر دهد و به دور ناکامی های تاریخ معاصر در تکوین دولت مدرن، توسعه گرا، دموکرات و پاسخگو پایان دهد.
بعد از دور دوم انتخابات مجلس باید ائتلاف جدیدی تعریف شود. ائتلاف بر سر محورهای دیگر. مثلاً بر سر مبانی، بر سر تعریف اصلاحات، بر سر نقد گذشته، بر سر استراتژی آینده، بر سر برنامه حداقلی احزاب و خیلی موارد دیگر که می توان روی آن بحث کرد. سعید حجاریان
يک هفته با حقوق بشر
سامان رسول پورs.rasoulpour@gmail.com در هفت روزگذشته، زندان، هم ايستگاه بود وهم گذرگاه براي فعالان.يکي داخل مي رفت و يکي بيرون مي آمد.خديجه ‏مقدم، بهروز کريمي نيا و مهرداد لهراسبي آزاد شدند وعماد باقي به زندان بازگشت.بعلاوه دراين هفته، هم تهديد بود و ‏هم حکم زندان و هم اعدام.

اينها ادامه القاعده در ايران هستند

فعاليت علني سلفي ها در گفت و گو با فعالان کرد
در سفري که دو سال پيش به سنندج داشتم، مردان نسبتا جواني رادر پياده روها مي ديدم که لباسشان شبيه افغانيها بود؛ ‏ريش بلند داشتند و دسته دسته با هم در خيابان راه مي رفتند.يکدست، از کفش گرفته تا کلاه، سفيد پوش بودند. اول فکر ‏کردم مسافرند و از کشورهاي ديگر آمده اند؛ اما بعد که درباره آنها پرسيدم، فهميدم که مهمان نيستند و بيشترشان ‏کُردند و مردم سنندج آنها را "سلفي" خطاب مي کنند.

علمی

روژهلات نیوز- پاوه‌: بنا به‌ گزارشات رسیده‌ در طی روزهای گذشته‌ گریلاهای شاخه‌ی نظامی حزب حیات آزاد کردستان در پاسخ به‌ توپ بارانهات متجاوزانه‌ی رژیم ایران که‌ بیش از چند هفته‌ است بر علیه‌ گریلاها و مردم بی دفاع کرد در منطقه‌ی کوهستانی قندیل انجام میگیرد، اقدام به‌ پاسخگویی نموده‌اند
پروین دولت آبادي درگذشت
پرستو سپهري ‏"هرچند ديگر دست‌هايم نمي‌نويسد؛ اما شعرهايم را روي خطوط سفيد‎ ‎ديوار دنبال مي‌كنم".‏اين را پروين دولت آبادي، شاعر پروانه ها و گل هاي بادام گفت. درست پيش از آخرين سه شنبه عمر.سه شنبه 27 ‏فروردين 1387.روزي که در 84 سالگي، از جهان رفت تا در شعرهايش و در همه کودکان ديروز و امروز و فردا ‏باقي بماند.

سایت زمانه

وزیر دفاع جدید اسپانیا که هفت‌ماهه باردار است، سان می‌بیند
کارمه چاکون وزیر دفاع جدید اسپانیا، نخستین زنی است که بر این مسند تکیه می‌زند. چاکون ۳۷ ساله، روز دوشنبه در کنار خوسه لوئیس ساپاته‌رو نخست‌وزیر اسپانیا از یگان‌هایی از ارتش این کشور سان دید. خانم وزیر دفاع که پیش از این وزارت مسکن را اداره می‌کرده، هفت‌ماهه حامله است. از ۱۷ وزیر کابینه جدید اسپانیا، ۸ تن مرد و ۹ تن زن هستند تا با حساب خود ساپاته‌رو، تساوی جنسیتی در کابینه جدید رعایت شده باشد. نخست‌وزیر سوسیالیست اسپانیا پیش‌تر صریحاً اعلام کرده بود«من فمینیست هستم

پیری

درکیری پژاک در کردستان با رژیم

در جنگ گریلاهای پژاک با پاسداران رژیم ایران ، هشت پاسدار به‌ هلاکت رسیدند روژهلات نیوز- سلماس:مرکز انتشارات حزب حیات آزاد کردستان پژاک اعلام کرد که‌ در طی روزهای گذشته‌ در منطقه‌ی " الند " از توابع شهر " خوی " در شرق کردستان، میان گریلاهای این سازمان و نیروهای سپاه ایران درگیری رخ داده‌ است...در طی این درگیری هشت پاسدار رژیم به‌ هلاکت رسیده‌ و چهار تن دیگر به‌ شدت زخمی گردیده‌اند.بنا به‌ گزارشات گریلاها به‌ سلامتی منطقه‌ را ترک کرده‌ و به‌ کمپهای خود بازگشته‌اند.از سوی دیگر رژیم ایران با همکاری ترکیه‌ و به‌ صورت مشترک در مناطق مرزی شمال و شرق کردستان اقدام به‌ عملیات و اوپراسیون بر ضد گریلاهای پ ک ک و پژاک نموده‌اند.همچنین ایران همچنان بر تعداد نیروهای خود در مرز جنوب کردستان افزوده‌ و توپباران کوهستان قندیل از سوی این رژیم گاه به‌ گاه ادامه‌ دارد.از طرفی نیز یکی از اعضای رهبری پ ک ک به‌ نام " روناهی احمد " در گفتگویی با آژانس " فرانس پرس " گفته‌ است که‌ : اگر ایران به‌ حملات خود همچنان ادامه‌ دهد، دیگر صبر آنان نیز لبریز شده‌ و آنان توان این را دارند که‌ با بمبهای خود تهران و سایر مناطق ایران را هدف خود قرار دهند.این خبر تا حدودی در سایتها و رسانه‌های کردی نیز از جمله‌ سایت " سبه‌ی " منعکس شده‌ و کارشناسان معتقدند که‌ این تهدیدی کاملآ جدی خطاب به‌ رژیم ایران میباشد.پراکندگی نیروهای در سرتاسر مرزهای مناطق کردنشین ایران و ورزیدگی و جوان بودن نیروی آنان و همچنین ایدیولوژی منسجم و علمی و ایمان راسخ گریلاهایشان یکی دیگر از عاملین توان این سازمان در دفاع مشروع از خلق کرد در برابر رژیمهای اشغالگر از جمله‌ حکومت ملاها میباشد...

لرزم لرزانه

برای لرهای عزیز

دولت سال جدید را همراه با نوآوری در سرکوب گسترده دانشجویان، زنان، کارگران، معلمان و فعالان مدنی آغاز کرده است. در حالی که چند روزی از پایان تعطیلات نوروز نگذشته بود، احضار 30 دانشجو دانشگاه شیراز به کمیته انضباطی از آغاز سرکوب دانشجویان این دانشگاه خبر داد. پس از آن صدور حکم دو سال حبس تعلیقی برای آرمان صداقتی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی امیرکبیر، و شش ماه حبس برای حسین یوسفی و غفور حبیب پور دو دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تبریز و احضار پدرام رفعتی، عضو انجمن اسلامی امیرکبیر، و آرش خاندل، عضو انجمن اسلامی دانشگاه لرستان، به دادگاه انقلاب و بازگشایی پرونده های مربوط به بسیاری دیگر از دانشجویان عزم دولت برای سرکوب گسترده دانشجویان را تایید کرد. همچنین گزارش شده است تعدادی از دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر و علامه طباطبایی نیز به دادگاه انقلاب احضار شده اند. احضار سعید ترابیان، محمد ابراهیم نوروزی گوهری، عباس نژند کودکی و داوود رضوی، 4 نفر از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و احضار دسته جمعی معلمینی که در دادگاه انقلاب پرونده داشته اند نیز نشان از بازگشایی پرونده ها جهت اعمال فشار به کارگران و معلمان دارد. همچنین طی این مدت حداقل 3 روزنامه نگار، اسماعیل جعفری، سید ظهور نبوی چاشمی و رحیم غلامی بازداشت و مجوز انتشار 4 نشریه لغو شده است.
رد درخواست عفو یک زندانی محکوم به اعدام در سقز
آژانس خبری موکریان : درخواست عفو وکیل مصطفی سلیمی فرزند عبدا... زندانی سقزی محکوم به اعدام ، از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه رد گردید. نامبرده که هم اکنون در زندان سقز تحمل حبس می نماید، در اوایل سال 82 در نهاوند لرستان دستگیر و از سوی دادگاه انقلاب سقز به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. گفتنی است خانواده مصطفی سلیمی از سرنوشت فرزندشان به شدت ابراز نگرانی نموده اند
پژاک تا کنون در رابطه با خبری که خبرگزاری رژیم پخش کرده است در سایت های خود در تائید و یا رد این خبر مطلبی انتشار نداده است

اعدام

دادگستری استان سیستان بلوچستان تایید کرده است که عبدالقدوس ملازهی و محمد يوسف سهرابی، دو رحانی اهل سنت، روز چهارشنبه اعدام شده اند. ادامه

بازداشت عده ای از اهالی روستای داراب در کرمانشاه

آژانس خبری موکریان : طی هفته گذشته دهها تن از اهالی روستای داراب از توابع شهرستان دالاهو در کرمانشاه ، توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.در پی مراجعه مأموران نیروی انتظامی به منزل ملاحسین دارابی روحانی روستای داراب و امتناع وی از رفتن به همراه آنها ، اهالی روستا برای حمایت از نامبرده با مأموران نیروی انتظامی درگیر شده و مانع از بازداشت وی گردیدند.چند ساعت پس از این درگیری ، نیروی انتظامی بهمراه یگان ویژه به روستا بازگشته و دهها تن از اهالی داراب را دستگیر و بازداشت نمود.

دستگیری یک خانواده توسط مامورین وزارت اطلاعات در کرج

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده روز شنبه 17 فروردین ماه آقای علی گرائی از زندانیان سیاسی سابق و همسرشان خانم شهناز گرائی که در حدود 50 سال سن دارند، در یکی از خیابانهای کرج توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر شدند . مامورین وزارت اطلاعات این خانواده را در خیابان و در معرض دید مردم مورد ضرب وشتم قرار دادند و با پاشیدن گاز اشک آور به چشمانشان ، به آنها دست بند زدند و آنها را با خود بردند . مامورین لباس شخصی وزارت اطلاعات این خانواده را به سلولهای انفرادی بند 8 زندان گوهرداشت کرج معروف به بند سپاه انتقال دادند. از زمان دستگیری تا به حال از وضعیت آنها هیچ خبری در دست نیست .این بند تحت کنترل مامورین وزارت اطلاعات است و شرایط حاکم بر این بند همانند بند 209 اوین می باشد .زندانیان سیاسی که دستگیر می شوند و به این بند انتقال می یابند در سلولهای انفرادی نگهداری می شوند. سلولهای انفرادی این بند فاقد شیشه است و زندانیان سیاسی از کمترین پوشش برخوردارند. زندانیان سیاسی در ساعتهای شب مورد بازجوئی قرار می گیرند .بازجویان ابتدا زندانی را مورد شکنجه های جسمی و روحی قرار می دهند پس از آن از زندانی می خواهند مواردی که بازجویان تعیین کرده را بپذیرد.پیگیری فرزندان این خانواده برای آگاهی یافتن از وضعیت پدر و مادرشان با تهدیدها و اظهار بی اطلاعی دادگاه انقلاب و سایر ارکانها مواجه بوده است. مامورین وزارت اطلاعات پس از دستگیری این خانواده به منزل آنها یورش بردند . آنها منزل را مورد بازرسی قرار دادند و کامپیوتر ، ریسیور ماهواره، آلبومهای عکس خانواده، سی دی وکتابها را با خود بردند و باعث تخریب لوازم منزل شدند.روز چهارشنبه 21 فروردین 2 فرزند دانشجوی این خانواده به اداره اطلاعات کرج فرآخوانده شدند.از سرنوشت آنها خبری در دست نیست. فردی که فرزندان این خانواده را احضار کردند یکی از بازجویان وزارت اطلاعات در کرج می باشد و بنام محبی است . این فرد در تهدید و اذیت و آذار خانوادهای زندانیان سیاسی مستقیما نقش دارد.

حکومت مهرورزی جمهوری اسلامی

این فیلم را ببینید
در قبرستان حکومت اسلامی

لیلا زانا

وبلاگ پاییز محکوم به زندان شدن شیر زن کرد، لیلا زانا را محکوم می کند و از تمام حقوق مردم کرد در ترکیه حمایت می نماید
لیلا زانا که پیشتر ده سال را در زندان گذرانده، به جرم تبلیغ به نفع رهبر زندانی پ ک ک به دو سال زندان محکوم شد
هایده مغیثی
هدف من در این جا مرور كارنامه سیاسی مریم فیروز نیست. این كار زمانی دیگر و اطلاعات دقیق تری می طلبد كه در حوصله این مختصر نیست. قصد آن را هم ندارم كه چند و چون سیاست حزبی را كه اوتا آخر عمر به آن وفادار بود ارزیابی كنم و یا اخلاق سیاسی آن را در رابطه با سایر گروهها و افراد در جنبش چپ تحلیل كنم. مریم فیروز را هم هرگز ندیده بودم و با سیاست حزب او نیزهم جهت نبودم، اما معتقدم مریم فیروز شایسته شناسائی و احترام به مراتب بیشتری از آنچه دریافت داشت بود

کردستان

زندان گوهردشت

وزارت اطلاعات در حال تدارک حملات خونین علیه زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت است
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده ازبند 4 زندان گوهرداشت کرج وزارت اطلاعات دستور حملات خونین علیه زندانیان سیاسی را به زندانبانان داده است. در طی روزهای اخیر زندانیان عادی و خطرناک به تحریک حاج کاظم رئیس زندان ، علی محمدی معاون زندان ، ترابیان رئیس بازرسی زندان و آخریان رئیس بند 4 با زندانیان سیاسی محبوس در این بند بدون دلیل اقدام به درگیری فیزیکی و اهانت به آنها و با این اعمال سعی دارند که واکنش زندانیان سیاسی را بر انگیزند . مجرمین عادی و خطرناک ابتدا به آقای کریم خان از زندانیان سیاسی مسن، که 12 سال در این زندان بسر می برد حمله ور شدن و او را بشدت مورد ضرب و شتم قرار دادن که در اثر این ضرب و شتم ایشان جراحاتی برداشتند و همچنین عینک این زندانی شکسته شد. این مجرمین خطرناک آقای شیرمحمد رضائی از بازماندگان قتل عام زندانیان سیاسی 1367 و آقای منصور رادپور و دکتر مصطفی علوی و اقای ناصر خیراللهی را مورد اهانت خود قرار دادند. ولی زندانیان سیاسی با شکیبائی و متانت واکنشی از خود نشان ندادن .آقای منصور رادپور مسئله برخوردهای این افراد را با ترابیان رئیس بازرسی زندان در میان می گذارد. ترابیان علنا از این مجرمین خطرناک حمایت کرد و زندانیان سیاسی را مورد اهانت قرار داد. آقای رادپور از زندانیان سیاسی است که اسفند ماه 1385 توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به مدت یک ماه در زندانهای مخفی آنها تحت وحشیانه ترین شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفت و در اثر این شکنجه ها دنده های سمت چپ اوشکسته شد و همچنین کتف او آسیب جدی دید و علیرغم اینکه بیش یک سال از آن می گذرد و دچار عوارض مختلفی گردیده از جمله آن نیمه نفس بودن و دردهای شدید،اما تا به حال از درمان او خوداری می کنند و حاج کاظم به او گفته است که ما می خواهیم شما ها را زجر کش کنیم و نه درمان کنیم .لازم به یادآوری است در سالهای گذشته زندانیان سیاسی بارها آماج حملات خونین قرار گرفتند که در اثر این حملات دچار صدمات جدی گردیده اند. این حملات به دستور وزارت اطلاعات و توسط زندانبان و با کمک مجرمین عادی و خطرناک به اجرا در می آید. این یکی از شیوه های فشار وزارت اطلاعات علیه زندانیان سیاسی است . در حالی که بنابه قوانین این رژیم که معروف به تفکیک جرائم است ، زندانیان سیاسی نباید در کنار مجرمین عادی و خطرناک قرار گیرن ولی آنها حتی به قوانین خود هم پایبند نیستند.