آیت الله منتظری قدرت ماندگار خود را در دل خلق خدا جستجو نمود

سورة التكوير - با صدای الشيخ عنتر مسلم يرحمه الله که مردم ما با آن صدا در تفسیرهای پدر طالقانی در اول انقلاب اشنا شدند این با این صدا تقدیم به مجاهد نستوه آیت الله منتظری که به خاطر منافع مردم ایران قدرت را به خاطر راستگویی و محکوم کردن کشتار زندانیان سیاس در 67 رها نمود و جای خویش و قدرت ماندگار خود را در دل خلق خدا جستجو نمود. درود خدا برپیر دیر جنبش سبز مدنی ایران