نقش ارتش سایبری رژیم در جمع آوری اطلاعات و رشد تضاد بین احزاب روژهلات کوردستان


محمدرضا اسکندری:
در طول سالهای گذشته در سوشیال میدیا بخصوص فیس بوک هر روز ما شاهد توهین تعدادی از هواداران با نشان و بی نشان کردهای روژهلاتی بودیم که با کوچکترین  انتقاد و حرفی از طرف افراد حقیقی و حقوقی سیاسی و مدنی زود برافروخته می شدند و در سوشیال میدیا هر آنچه که توهین بود نثار طرف مقابل می کردند.
در این میان بعضی از روشنفکران یا از ترس و یا به خاطر اینکه اعتقاد داشتند که مته لای خشش گذاشتن است و انتقاد در این شرایط که رهبران و مسئولین احزاب در این رابطه یا سکوت کرده اند و یا بعضی از مسئولین آنها این کار تشویق می کنند آب در هاون کوبیدن و تف سربالا است کاری انجام نمی دادند.
حال اگر کمی با دقت به آنچه در طول سالهای گذشته اتفاق افتاده است نگاه کنیم به چه نتایجی خواهیم رسید و چه سئوالاتی در این رابطه پیش خواهد آمد.
سئوالاتی که در اولین لحظه با کمترین فکر کردن برای هر ناظر بی طرفی بوجود می آید به شرح زیر است:

چرا ملت های دیگرازسوشیال میدیا برای پیش برد مبارزات خود استفاده کرده  و می کنند اما ملت کورد بخصوص روژهلات از آن استفاده غیر واقعی می کنند؟
چه عاملی باعث شده است که در روژهلات کوردستان بیشتر از همه جا ای دی نامشخص به نام هوادران  جریاناتی سیاسی روژهلاتی درست شود؟
چه کسانی پشت این ای دی های بی نام نشان و مجهول الهویه هستند؟ آیا افرادی که با نام مشخص و حتی پروفایل عکس دار می ایند پروفایل های واقعی هستند؟
چرا احزاب و روشنفکران در رابطه با ای دی های بی نام نشان و مجهول الهویه هیچ کار عملی تا به امروز نکرده اند؟
آیا احتمال ندارد که همانطور که رژیم نیروی نفوذی به داخل  احزاب مستقر در باشور فرستاده و می فرستاد، تعدادی نیروی آموزش دیده در این رابطه به داخل احزاب اعزام نموده تا بتواند با رشد ضدیت و فرهنگ توهین اهداف خود را پیش ببرد؟

چه عاملی باعث شده است که در روژهلات کوردستان بیشتر از همه جا ای دی نامشخص به نام هوادران  جریاناتی سیاسی روژهلاتی درست شود؟
در صحبت های که من با خیلی از دوستان هوادران جریانات سیاسی داشتم آنها اعلام کردند چون با یک رژیم دیکتاتوری مبارزه می کنیم لازم است که بصورت مخفی و با نام مستعار کار کرد. حتی خیلی از دوستان که در خارج کشور و حتی کشورهای اروپائی هستند نیز با نامهای مستعار و بدون اینکه پروفایل آنها عکس داشته باشد در فیس بوک و سوشیال میدیا حضور دارند.
حال سوال این است شمائی که در کشورهای امن اروپائی از رژیم ترس دارید که با ای دی مشخص کار کنید چه انتظاری از مردم در داخل داری که کار سیاسی و مدنی کنند؟
شمائی که حاضر نیستید با ای دی مشخص کار کنید که هیچ ریسکی ندارد جز اینکه اگر برای گرفتن آفتاب به ایران می روید دچار مشکل شوید چرا برای مردم نسخه می پیچید و در خیلی جاها به عنوان کاسه داغ تر از آش بر طبل ضدیت بین احزاب می کوبید.
راستی نقش این چه گواراهای بی عمل فیس بوکی تا به امروز چه بوده است؟ این افراد چه نقشی در فعالیت فرهنگی و مبارزاتی غیر از سنگ اندازی جلو چرخ ماشین تحولات روژهلات  کوردستان داشته اند. غیر از رشد لمپنیسم در سوشیال میدیا و دل سرد کردن مردم چیز دیگری برای ملت به ارمغان آورده اند. راستی سابقه کار مبارزاتی این افراد که در سوشیال میدیا برای ضدیت با حزب دیگر زنجیر پاره می کنند چیست و چه کاری انجام داده اند؟
اگر بصورت واقعی در سوشیال میدا دقت کرده باشیم بیشتر کسانی  که با ای دی نامشخص به نام هوادران  سیاسی احزاب به توهین کردن به جریانات مخالف  و افراد فرهنگی و سیاسی مستقل مشغول هستند روژهلاتی می باشند.
این افراد با نامهای اسطوره ای و مبارازتی روژهلاتی ای دی فیس بوکی دارند. آنها در تلاش هستند که با نام دفاع از جریانی که ای دی برای آن درست کرده اند به هدف خود که سکوت طرف مقابل و یا پاسیف کردن آنها دست یابند.
آیا تا به حال فکر کرده ایم این حرکت چه ضربه ای به اعتماد ملی ما زده است.
اگر در گذشته مبارزین برای اینکه یک تفکر سیاسی را به میان توده های مردم ببرند چه ریسکهای بزرگ می کردند ریسکهای که به قیمت جان یک مبارز تمام می شود. آنها تلاش می کردند با اخلاق و منش انقلابی خود مردم را به جریان سیاسی خود نزدیک کند حال که سوشیال میدیا نفش بزرگی در انتقال تفکرات سیاسی احزاب دارد. منش و رفتار مجازی افراد در مقایسه با گذشته چگونه است. آیا این اخلاق انسانی و انقلابی در بین هواداران با نشان و بی نشان احزاب روژهلاتی در مقابل نیروهای دیگر وجود دارد.
 چه کسانی پشت این ای دی های بی نام نشان و مجهول الهویه هستند؟

تا آنجا که من می دانم در پشت خیلی از ای دی های بی نام نشان و مجهول الهویه دو گروه بیشتر نیستند.
گروه اول که بیشترین تعداد را دارند به گمان من توسط ارتش سایبری رژیم جمهوری اسلامی شاخه روژهلات کوردستان سازماندهی می شوند. رژیم از روز اول تا به امروز در رابطه با جنگ روانی در همه عرصه های خیلی فعال بوده و هست ولی ما که فکر می کنیم از آنها آگاه تر و زیرک تر هستیم در خواب خوش می باشیم.
رژیم برای این کار از افرادی استفاده می کند که آموزش دیده هستند و این  ای دی های بی نام نشان و مجهول الهویه را به دو دسته تقسیم کرده است.
بعضی از آنها با داشتن اطلاعاتی که دارند و کامنت هایی که گاها منطقی  هم به نظر می رسند که می گذارند در تلاش هستند نظر طرف مقابل را جذب نمایند و در بین کامنت های خود تلاش می کنند به هدف خود که زهر ریختن در بین نیروها است دست پیدا کنند.
شناسائی این افراد سخت تر از گروه دوم است که ارتش سایبری رژیم با ای دی های بی نام نشان و مجهول الهویه در سوشیال میدیا کار می کنند.

گروه دوم بی نام نشانها و مجهول الهویه ارتش سایبری کسانی هستند که نیروهای خودی و حزبی که پشت آن قایم شده اند به عرش خدائی می برند و دیگری را با هر آنچه در فرهنگ عامیانه توهین زشت وجود دارد مورد حمله لومپنی خود قرار می دهند.
اما این گروه فقط مختص ارتش سایبری رژیم نیست در احزاب روژهلاتی هم این دو گروه با تمام خصوصیاتی که در بالا شرح دادم  با کمال تاسف وجود دارند و مسئولین امنیتی این احزاب تا به امروز در رابطه با خنثی کردن این طرح رژیم کمتر کار را کرده اند و با این مثل قدیمی دشمن دشمن من دوست من است برای آنها خوشحالی هم کرده اند.چرا احزاب و روشنفکران در رابطه با ای دی های بی نام نشان و مجهول الهویه هیچ کار عملی تا به امروز نکرده اند؟
با توجه با شرایط کنونی روژهلات و نبود یک آلترناتیو سراسری و روژهلاتی، احزاب بیشتر به جای اینکه به فکر حل مسئله ملی باشند به فکر حل مسائل روزمره و کوچکی هستند که در آن گرفتار شده اند.
احزاب روژهلاتی به طور عمومی به این هم فکر می کنند که اگر یکی از آنها دست به کار مبارزه با این افراد در سوشیال میدیا بزند اگر در آینده خودشان مورد توهین قرار گرفتند دیگر ای دی های بی نام نشان و مجهول الهویه نیست که از آنها دفاع نماید.
در مقابل روشنفکران  و نیروهای مدنی مستقل  یا نمی خواهند با این مسئله برخورد کنند و یا ترس از حمله این افراد دارند و فکر می کنند اگر وارد این مبارزه شوند بیشتر وقت آنها صرف یک دور تسلسل باطل خواهد شد.

آیا احتمال ندارد همانطور که رژیم نیروی نفوذی به داخل احزاب روژهلاتی فرستاده و می فرستاد تعدادی نیروی آموزش دیده  ارتش سایبری در این رابطه به داخل احزاب اعزام نموده  باشد تا بتوان ضدیت و فرهنگ توهین را در بین احزاب پیش ببرد؟

اگر به تاریخ بیش از چند دهه گذشته  نفوذی های رژیم در احزاب روژهلات نگاه کنیم. با یک حساب سرانگشتی پی خواهیم برد که با توجه به اطلاعاتی که احزاب روژهلات داده اند  چه تعداد نیرو به آنها پیوسته و چند نفر از آنها بصورت آزاد و یا بصورت مخفی خود را به رژیم معرفی کرده اند می توان پی برد که اطلاعات رژیم و ارتش سایبری وی در این رابطه هم حتما فعال بوده و هست.
این فعالیت فقط در رابطه با  ای دی های بی نام نشان و مجهول الهویه درسوشیال میدیا برای تفرقه بینداز و حکومت کن نیست بلکه فرستادن اطلاعات دست اول در کمترین زمان ممکن و دادن اطلاعات نیروهای که برای کارهای تشکیلاتی به داخل می روند هم استفاده کرده و می کنند.
وقتی که در نشست های مسئولین بالای احزاب صحبت هایی که می شود در کوتاه ترین زمان ممکن در سایت های اطلاعاتی رژیم پابلیش می شود. وقتی که کوچکترین مسائل غیر اخلاقی که در اردوگاهها اتفاق می افتاد در کمترین زمان در دست سایت های امنیتی رژیم است. آیا می توان  شک کرد که ارتش سایبری رژیم دست در این کارهای تفرقه آمیز ندارد؟
آیا وقتی که نیروهای پیشمرگ و گریلا بدون کوچکترین حرکتی محاصره می شوند و در دام از پیش درست شده رژیم می افنتند نباید شک کرد نقش ارتش سایبری و مزدوران آن در احزاب پر رنگتر از آن است که بعضی فکر می کنند.در ضمن یک دسته دیگری نیز هستند که ای دی آنها و پروفیل آنها هم نام و هم نشان و هم عکس دارد ولی هدف آنها باز هم جز تفرقه چیزی نیست و آیا همه ای دی های مشخص واقعی هستند؟

جواب این سئوال نه است.
ارتش سایبری رژیم  در فیس بوک تعدادی ای دی دارد که بیشتر آنها با عکس دختران و زنان مختلف درست شده است و هر کدام خود را هوادار ملت روژهلات اعلام می کنند. این  پروفایل ها پشت آنها افراد واقعی به هیچ عنوان وجود ندارند و اسم و عکسهای واقعی نیستد. آنها در کامنت ها خود جوری جا می زنند که این ای دی ها و عکس آنها واقعی است و جای شک ندارد. اما با یک آموزش ساده می توان پی برد که آنها یا مزدوران رژیم اسلامی هستند و یا مزدوران بی جیره و مواجبی هستند که به دام افتاده اند و نمی دانند برای کی کار می کنند.

نتیجه:

آیا همه ما چه فعال مدنی،  احزاب روژهلاتی، استفاده کنندگان سوشیال میدیای روژهلاتی  یک مکانیسم برای جدا کردن جاسوسان سایبری که برای کار حرفه ای و ضربه زدن به مبارزات ملی کرد وارد نیروهای  احزاب در باشور، اروپا و خارج کشور شده اند  داریم که بعضی از نیروهای صادق کم تجربه را که  تحت تاثیر  آنها بر شاخ نشسته اند و بن می برند را از آنها جدا کنیم  و به آنها بگویم در خط سایبری رژیم گرفتار شده اند آنها را  شناسائی کنیم و سوشیال میدیا را بار دیگر به مسیر واقعی خود که جایی برای نقد، و در نهایت رشد فرهنگی است برگردانیم؟
من فکر می کنم این کار آسانی است اگر همه با هم دست به دست هم دهیم بر سر چند اصول و پرنسیب مشخص ملی و انسانی تعهد کنیم.
در این رابطه مسئولیت رهبران و رهبری احزاب روژهلاتی سنگین تر از سایر نیروها می باشد.

در این رابطه من چند راه کار که به نظرم می تواند سنگ بنای یک کار جمعی شود به عرض می رسانم

1.    درست کردن میثاق ملی سوشیال میدیای روژهلاتی و خطوط قرمز آن
2.    تشکیل یک شورای سوشیال میدیائی که هر تشکل سیاسی و مدنی روژهلاتی یک عضو در آن داشته باشد. استفاده کنندگان از سوشیال میدیا روژهلاتی در صورتی که به یک ای دی مشکوک برخورد نمودند حال این ای دی با پروفایل مشخص یا غیر مشخص باشد  و دست به تفرقه و توهین می زند به  این شورا  گزارش نمایند و شورا در این رابطه تحقیق نماید و پس از تصمیم گیری نتیجه را به همه اعلام می نامید.
3.    از این تاریخ به بعد ای دی های بی نام نشان و مجهول الهویه درسوشیال میدیا که درخواست دوستی می دهند را رد کنیم.
4.    ای دی های که به جای نقد فقط دست به توهین می زنند چه واقعی و چه مجهول الهویه حذف کنیم.
5.    احزاب روژهلاتی یک گروه سایبری تشکل دهند و با ضربات مختلف سایبری رژیم مبارزه نمایند و حرکت های نیروهای خود که در توهین و تفرقه دست دارند مورد بررسی قرار دهند. در مرحله اول تنبیه تشکیلاتی در صورت تکرار از حزب اخراج نمایند.
6.    در صورتی که فردی با پروفیل و عکس مشخص با کامنت های خود تلاش می کنند که تفرقه را در بین نیروها روژهلاتی رشد دهد اولین کار این است که تلاش کنید زمانی که ای دی وی روشن است بصورت تصویری با وی تماس برقرار نمائید. طبق تجربه من ای دی های که مال ارتش سایبری است به هیچ عنوان به شما این اجازه را نمی دهند.  انها می گویند سیتم آنها خراب است دوربین ندارند. برای اینکه ای دی خود را واقعی جا بزنند پیشنهاد می دهند که آنها چند عکس مختلف می توانند بفرستند.   آنها عکس های مختلفی همانند عکس پروفایل که معلوم نیست از کجا دزدیده اند برایتان می فرستاند.


در پایان این نوید خوب را هم می خواهم بدهم. پس از جانبختن 12 گریلای پژاک در کرمانشاه جو سوشیال میدیا توسط نیروهای وفادار به هویت و خواست ملی کوردستان به جای خوبی کشیده شد. این نیروها در کمال احترام به جانبختگان تلاش نمودند که برای اولین بار در رابطه با مشکل اصلی بیشتر صحبت نمایند و تلاش نمایند که مبارزه با هر شیوه ای که هر فرد روژهلاتی قبول دارد بدون کمک و همیاری همدیگر امکان پذیر نیست.
برای اولین بار احساس کردم توهین کنندگان به همدیگر کمتر شده اند و راهی برای اتحاد ملی در سوشیال میدیا در حال شکل گیری است.
البته انسانهای بی عمل تلاش کردند مثل آنچه در گذشته روی داده است به جای نقد با کلماتی که دو جبهه صفوی و عثمانی می خواهند کار را به پیش ببرند که خوشبختانه کارهای آنها زیاد به چشم نمی خورد.