رادیو و وبسایت کردانه » حمله اراذل و اوباش به منزل کروبی


kurdane.com16 Feb 2011
سحام نیوز

حمله اراذل و اوباش به منزل کروبی

جمعی از “اراذل و اوباش” و گروهی از حامیان دولت بعدازظهر امروز، در برابر منزل مهدی کروبی تجم