رادیو و وبسایت کردانه » کومله‌؛ ديروز، امروز، فردا

کومله‌؛ ديروز، امروز، فردا
kurdane.com
ناصر ايرانپور:26 بهمن است، روز کومله‌، يکی از جريانات مؤثر جنبش کردستان ايران، مناسبتی‌ست برای تأملی نو بر ديروز و امروز و فردای اين جر