آرش و ملکه هلند

ملکه هلند در بازدید از دبیرستانی در لاهه
در این بازدید آقای آرش اسکندری دانش آموز سال سوم دبیرستان در رابطه با کار عملی و اموزشی خود که در خانه بیماران لاعلاج انجام داده بود برای ملکه هلند توضیح داده لازم به توضیح است که در هلند تمام دانش آموزان باید هر سال 20 ساعت کار عملی نمایند.