دستگیری صد نفر ازفعالین کارگری در سنندج

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری : امروز جمعه 28 فروردین ماه 1388 ماموران امنیتی طی یورشی وحشیانه 100 نفر از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری را که برای عیادت و احوال پرسی خانواده غالب حسینی فعال کارگری زندانی، رفته بودند، بدون هیچ دلیلی با توهین و هتاکی دستگیر کردند. لازم به ذکر است که که ماموران با کفشهای گلی وارد منزل شده و به شیوه قرون وسطائی با این دوستان برخورد کردند.