مرسده هاشمی

«بازی گرفتن شعور مردم، خیانت به هنر است»

محمدرضا اسکندری: مرسده هاشمی از مرداد‌ماه ۱۳۶۸ یادگیری ردیف آوازی را نزد خانم بهرامه مقدم آغاز کرد. از پاییز ۱۳۷۳ به پیشنهاد خانم مقدم آموزش ردیف آوازی را به هنرجویان علاقه‌مند شروع کرد. دو سال آخر اقامت در ایران را نزد مجید کیانی به دوره کردن ردیف آوازی پرداخت. از سال ۱۹۹۹ در هلند اقامت دارد و از سال ۲۰۰۳ نزد حمید متبسم به تمرین و دوره‌ی تصانیف عارف و یادگیری قطعاتی از خود ایشان پرداخت و از فوریه ۲۰۰۴ کار اجرایی را در کنار حمید متبسم شروع کرد و تا مارس ۲۰۰۸ با ایشان همکاری داشت. با مرسده هاشمی درباره‌ی فعالیت هنری‌اش گفت و گو کرده‌ام.