كودكان خياباني مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرند

فارس: رئيس كانون كارشناسان خدمات مددكاري گفت: كودكان خياباني به دليل سرخوردگي‌هاي اجتماعي به بزهكاري و جرم گرايش پيدا مي‌كنند. اغلب مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرند و با باندهاي فساد همكاري مي‌كنند.
سيدحسن زائري در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، با تأكيد بر اينكه اغلب كودكان خياباني مورد سوءاستفاده‌هاي جسمي و جنسي قرار مي‌گيرند، بيان كرد: بيشتر اين كودكان با باندهاي فساد و توزيع مواد مخدر همكاري مي‌كنند.
وي يكي ديگر از مشكلات كودكان خياباني را بهره‌كشي‌هاي اقتصادي از آنها دانست و گفت: اين كودكان مجبور هستند در مكان‌هاي فاقد مجوز رسمي و با دست‌مزد كم كار كنند.
زائري در ادامه افزود: باندهايي هستند كه اين كودكان را براي تكدي استخدام كرده و با پرداخت مبلغي ناچيز در ماه، آنها را وادار به گدايي در خيابان‌ها مي‌كنند.
وي خاطرنشان كرد: با حمايت از خانواده‌هايي كه ممكن است كودكانشان به دليل وضعيت اقتصادي نامناسب مجبور به كار شوند، مي‌توان از بروز بعضي از اين آسيب‌ها جلوگيري كرد.
رئيس كانون كارشناسان خدمات مددكاري با تأكيد بر اينكه محروميت از تحصيل يكي ديگر از آسيب‌هايي است كه اين كودكان با آن مواجه هستند، تصريح كرد: عدم تحصيل موجب مي‌شود اين كودكان در بزرگسالي نيز شغل مناسبي نداشته باشند و حرفه قبلي خود يعني تكدي‌ و بزهكاري را ادامه دهند.
وي در ادامه افزود: اعتياد پدر و مادر، اختلاف بين والدين، طلاق، زنداني شدن پدر، عدم كنترل مناسب در خانواده و وضعيت نامناسب اقتصادي خانواده‌ها از جمله دلايلي است كه كودكان را وادار به ترك خانه مي‌كند.