فشارها و اذیت وآزارها در زندان اصفهان باعث مرک 2 زندانی شد

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از زندان دستگرداصفهان ،در طی 2 روز گذشته 2 زندانی در اثر فشارها و اذیت و آزارهای پاسداربندها اقدام به خودکشی نمودند که متاسفانه هر دو جان باختندآقای فرهاد میرزائی 26 ساله، که در حدود 8 سال بود در بند 3 زندان دستگرد اصفهان بسر می برد. او به اتهام سرقت محکوم به 10 سال زندان شده بود. روز شنبه 25 اسفند ماه در اثر اذیت وآزارهای پاسدار بندها اقدام به خودکشی نمود که متاسفانه جان باخت.زندانی دیگری بنام اسماعیل زمانی 30 ساله ،او اخیرا به اتهام داشتن مقدار بسیار کمی مواد مخدر دستگیر شده بود و در حدود 5 روز پیش از قرنطینه زندان به بند 3 زندان دستگرد اصفهان منتقل شده بود .آقای زمانی در بلاتکلیفی بسر می برد. این زندانی از بدو ورود به این بند برای گرفتن زهر چشم از او این زندانی را به طرق مختلف تحت فشارهای جسمی و روحی پاسداربندها قرار داشت. آقای زمانی به خاطر فشارهای مستمر صبح روز شنبه 24 اسفند ماه اقدام به خودکشی نمود و بدلیل بی توجهی پاسداربندها و بهداری زندان جان باخت.آمار خودکشیها در این زندان نسبتا بالا است یکی از دلایل خودکشی ها ضرب و شتم و تحقیر زندانیان است .