شعارنویسی های شبانه بر دیوار منازل بهائیان سمنان + عکس

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران : امداد مورخه 25 اسفندماه سال جاری فرد یا افرادی با هویتهای نامشخص اقدام به شعارنویسی بر دیوار تعداد زیادی از منازل بهائیان در شهر سمنان نمودند.منازلی که عناصر تندرو با اسپری اقدام به نگاشتن شعارهایی همچون "مرگ بر بهائی ، بهائی برو گمشو ، بهائی = با اسرائیل و کافر" بر دیوار آن نموده اند متعلق به شهروندان بهایی به نامهای : علی احسانی ، نوش آذر خانجانی، هژیر هدایتی ، عزت الله وجدانی ، بهروز فیروزیان، نجات الله خانجان ، بهفر خانجانی، بهناز خانجانی، سیاوش جابری وشهناز پیراسته می باشد.شهروندان سمنانی با مشاهده این موضوع نیروهای انتظامی را با قید فوریت در جریان موضوع قرارداده اند اما عملکرد مناسبی از این نهاد در خصوص پیگیری یا پیشگیری از این وقایع تاکنون مشاهده نشده است.لازم به یادآوری است شهر سمنان منجمله شهرهایی است که در طی ماههای اخیر شهروندان بهایی به کرات دستگیر شده و منازل آنان مورد حمله با بمب های دستی آتش زا قرار گرفته است.