جامعه بهایی

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران : یکی دیگر از از اعضای جامعه بهایی در تهران پس از احضار، بازداشت گردید. "نمیا حقار" از اعضای جامعه بهایی در تهران ، پس از تماس وزارت اطلاعات در موعد 13 بهمن ماه به اداره پیگیری واقع در چهارراه ولیعصر احضار گردید. نامبرده پس از حضور در محل مذکور بازداشت و از دفتر مذکور به محل نامعلومی منتقل گردید. از سرنوشت ایشان و دلایل بازداشت آقای حقار اطلاعی در دست نمی باشد. در همین رابطه از بازداشت شدگان جامعه بهایی درمشهد گزارش گردیده است ، سیما اشراقی و جلایر وحدت از بازداشت شدگان اخیر این شهر ، روز جمعه مورخه 11 بهمن ماه ضمن تماس تلفنی با خانواده های خود خبر از تداوم بازداشت خود دادند.