ضرل و شتم يک اصلاح طلب توسط دو سرهنگ سپاه در ايلام

عبدالصاحب ناصری یکی از اصلاح طلبان در ایلام بود بر اثر درگیری با حامیان اصولگرا مورد سوئ قصد قرار گرفت اما در این حادثه جان سالم به در برد.
به گزارش آژانس ايران خبر ، نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آتی در ایران درگیریهای زیادی را در بین دو جناح قدرت طلب (اصلاح طلبان و اصولگراها) در ایران بوجود آورده است.

ناصری دیروز در پی فحش و ناسزای دو سرهنگ سپاهی به خاتمی با آنان درگیر و آنان هم ناصری را مورد ضرل و شتم قرار ميدهند اما ناصری جان سالم به در برده و فقط به صورت خفیف زخمی می شود.

این روزها درگیریها در بین دو جناح قدرت طلب بیشتر شده و به تخریب همدیگر می پردازند.