• اردوی تابستانی ریژاو 2015 آلمان قسمت آخر

  • 9
  کوردانه: طاهره خرمی: بیندگان و شنوندگان کوردانه، برنامه اردوی تابستانی ریژاو 2015 آلمان در سه قسمت تهیه شده است. حال توجه شما را به آخرین  قسمت این برنامه جلب می کنیم. تا ریژاو دیگری بدرود
 • اردوی تابستانی ریژاو 2015 آلمان قسمت دوم

  اردوی تابستانی ریژاو 2015 آلمان قسمت دوم


  کوردانه: طاهره خرمی: بیندگان و شنوندگان کوردانه، برنامه اردوی تابستانی ریژاو 2015 آلمان در سه قسمت تهیه شده است. حال توجه شما را به دومین  قسمت این برنامه جلب می کنیم.
 • اردوی تابستانی ریژاو 2015 آلمان قسمت اول

  اردوی تابستانی ریژاو 2015 آلمان قسمت اول


  کوردانه: طاهره خرمی: بیندگان و شنوندگان کوردانه، برنامه اردوی تابستانی ریژاو 2015 آلمان در سه قسمت تهیه شده است. حال توجه شما را به اولین قسمت این برنامه جلب می کنیم.
 • اردوی تابستانی ریژاو 2015 آلمان

  اردوی تابستانی ریژاو 2015 آلمان


  کوردانه: در اینده نزدیک شما می توانید روزها و شب های شاد و بیاد ماندنی اردو کوردهای جنوب روژهلات کوردستان(کوردستان ایران) را در کوردانه نگاه کنید. در این ایام زیبا و فراموش نشدنی , نوای دلنشین ساز و آواز و نغمه های شیرین و متنوع موسیقی میهنمان ( کردی , لری, فارسی آذری و جنوبی و ..) همگان را به وجد آورده و هر روز تا پاسی از شب رقص و پایکوبی و شادمانی ادامه داشت 
  حضور هنرمندان گرامی آقایان فریبرز کرمی , شاهپور نیاکان و مسعود محمدی بسیار عالی و تاثیر گذار بود .