تاریخ کومه له از نگاه ابراهیم علیزاده


kurdane.com
کوردانه: محمد رضااسکندری: در رابطه با تاریخ کومه له زمستان سال گذشته به باشور کوردستان سفری داشتم و در قرارگاه سازمان کردستان حزب کمونیست ایران( کومه له) چندین شب پس از اینکه رفیق علیزاده کارهای تشکیلاتی را تمام می کرد به استودیو تلویزون کومه له می آمد و هر شب تا پاسی از شب ساعت ها به گفتگو در رابطه با تاریخ کومه له و فراز و فرودهای کومه له و در رابطه با سر فصلهای تاریخی صحبت نمودم. این مصاحبه ها بدون کمک و همکاری کارکنان خوب تلویزون کومه له امکان پذیر نبود. در اینجا جا دارد که از کمک آن دوستان و همکاری تمام عیار رفیق علیزاده و مهمان نوازی همه دوستان قرارگاه کومه له قدر دانی نمایم. حال توجه شما را به هشت قسمت تاریخ کومه له از نگاه ابراهیم علیزاده در مقر کومه له (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) در کردستان باشور انجام گرفته است جلب می کنیم
قسمت اول تاریخ کومله از زبان ابراهیم علیزادهقسمت دوم تاریخ کومله از زبان ابراهیم علیزادهقسمت سوم تاریخ کومله از زبان ابراهیم علیزادهقسمت چهارم تاریخ کومله از زبان ابراهیم علیزاده
قسمت پنجم تاریخ کومله از زبان ابراهیم علیزاده
قسمت ششم تاریخ کومله از زبان ابراهیم علیزاده
قسمت هفتم تاریخ کومله( جنگ برادرکشی، دمکرات و کومله) از زبان ابراهیم علیزادهقسمت هشتم تاریخ کومله تراژدی گوردان شوان از زبان ابراهیم علیزاده