بهزاد خوشحالی قربانی یک توطئه

kurdane.com
کوردستان

بهزاد خوشحالی قربانی یک توطئه

کوردانه: بهمن توتونچی: بهزاد خوشحالی روشنفکر، مترجم، محقق و نویسنده‌ی توانای کُرد، بعد از کشمکش‌های بسیاری که با حاکمیت ایران داشت، بالاجبار و به‌ناچار از 3 سال قبل تصمیم به ترک وطن گرفت؛ چون در غیر این صورت یا اعدام می‌شد و یا تا ابد می‌بایست در سلول‌های زندان مخوف جمهوری اسلامی روزگار را سپری نماید.