همه باید علیه اعدام باشم


طرفداران حقوق بشر فعالان واقعی حمایت از انسانیت، 
 مردم غیور ایران، ملت شجاع کرد 
با هم و یک صدا این اعدامها را به هر شیوه ای که می توانیم محکوم و با آن مخالفت کنیم.
برای ما کردها فرقی ندارد که اعدامی کی باشد و چه عقیده ای داشته باشد.
گول دشمن نباید خورد. اگر چه من خود قربانی سیاست های غلط رجوی بوده ام ولی حاضر نیستم خون از دماغ یک مجاهد خلق به ناحق ریخته شود. حساب ما با رجوی و اشتباهات او، از حساب رژیم جدا است. اشتباهات مجاهدین رجوی به ما و ملت ایران ربط دارد..آنها می خواهند ما را تیکه تیکه کنند و سپس بخورند. همانطور که تا به حال کرده اند.
همه باید علیه اعدام باشم .
به پیام خانم صارمی که در پایین امده است جواب مثبت دهید.
  از همه سازمان های حقوق بشر خواهش می کنم که نگذارند خانواده ها اینقدر داغدار بشوند. امیدوارم سازمان های حقوق بشری نگذارند که این کار را با دیگران انجام بدهند.