گفت و گو با احمد قابل

اصلاحات عميق با عبدالله نوري

حسين محمدي

با احمد قابل، در مورد انتخابات رياست جمهوري و به ويژه کانديداتوري عبداله نوري گفت و کرده ايم. وي با ‏اين اشاره که نوري "مثل بعضي آقايان نيست که تعارفي به آقاي خاتمي بکند و بعد وارد صحنه شود و عرصه ‏انتخابات را به هم بزند" مي گويد: "نوري از جنس ديگري است."‏‎ ‎اين مصاحبه در پي مي آيد.‏