عباس جليليان، نويسنده و پژوهشگر كُرد به 15 ماه حبس محكوم شد

خبرگزاری ديده‌بان حقوق بشر كردستان: صبح روز گذشته با مراجعه‌‌ی عباس جليليان به دادگاه انقلاب شهر كرمانشاه رأی دادگاه مبنی بر 15 ماه حبس تعزيری برای وی به اين نويسنده و پژوهشگر كُرد ابلاغ گرديد. رأی مزبور از طرف شعبه‌ی سوم دادگاه انقلاب اسلامی كرمانشاه و به اتهام شناسايی و جذب جاسوس و معرفی آن به كشور بيگانه، با استناد به تبصره ماده 510 قانون مجازات اسلامی برای وی صادر شده و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهی می‌‌باشد. عباس جليليان در تمامی مراحل بازجويی و در جلسه‌ی دادگاه اتهام نسبت داده شده به خود را قوياً رد كرده و خواهان ارائه‌ی اسناد و مداركی در اثبات اين اتهام ساختگی شده است، اما دادگاه بدون ‌توجه به خواست نام‌برده و نيز با رد درخواست وی مبنی بر تعويق جلسه‌ی دادگاه تا تعيين وكيل اقدام به صدور اين حكم نمود. گفتنی‌ست عباس جليليان متخلص به "ئاكو" از چهره‌های ادبی سرشناس كُرد و مؤلف آثاری چون فرهنگ باشوور، رمان رنگامه، مجموعه‌ی زرينه و سيمينه می‌باشد كه در تاريخ 26 دی ماه 87 در منزل شخصی خود در شهر اسلام آباد استان كرمانشاه توسط مأموران اداره اطلاعات بازداشت شد.