پیک نت

پیام فضلی نژاد، از وبلاگ نویسان نسل اول که به زندان افتاد و به خدمت حسین شریعتمداری در آمد، قرار است به دعوت بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران روز 35 فروردین علیه اصلاحات و در تجلیل از مرگ آن سخنرانی کند!

فضلی نژاد را باید از قربانیان قاضی مرتضوی نیز دانشت که بعد از به زانو در آمدن در بازجوئی های زندان تحویل زیرزمین کیهان شد تا در باصطلاح موسسه پژوهشی آن سرگرم پرونده سازی برای دیگر وبلاگ نویسان شود. او بعدها ترقی کرد و یک موسسه اینترنتی با همین منظور دراختیارش قرار گرفت و اکنون بعنوان پژوهشگر بسیجی به این و آن محفل دانشجوئی فرستاده می شود تا علیه اصلاحات و اصلاح طلبان سخنرانی کند.

فضلی نژاد پس از بیرون آمدن از زندان کوتاه مدت خود، تلاش کرد تا چند وبلاگ نویس دیگر، از جمله سینا مطلبی را نیز به دام بکشد، که در این کار موفقیتی بدست نیآورد و سینا مطلبی از ایران گریخت.

بخشی از جنگ روانی که اخیرا از سیمای جمهوری اسلامی علیه وبلاگ نویسان و اینترنت راه افتاده از ابتکارات فضلی نژاد است. این درحالی است که این روزها، خیلی ها سراغ حسین درخشانی را نیز می گیرند که چند ماه پیش به ایران رفت و بازداشت شد و از آن تاریخ معلوم نیست در کجاست و چه می کند!