فشارهای وزارت اطلاعات و صداقت رئیس زندان اوین علیه زندانیان سیاسی بند350

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از بند 350 زندان اوین ،فشارها و اذیت آزارها علیه زندانیان سیاسی بند 350 همچنان ادامه دارد .در سال جدید زندانیان سیاسی از داشتن ملاقات حضوری با خانواده های خود محروم هستند. بعضی از خانواده که از شهرستانهای دور با طی مسافتهای طولانی به زندان اوین مراجعه کرده بودند تا بتوانند با عزیزان خود را ملاقت کنند ولی آنها را از ملافت حضوری محروم کردند. فرزند زندانی سیاسی ظهور نبوی که نزدیک به 7 ماه است ازدیدن پدر ش محروم بود. او همچنین در ایام عید نوروز از بودن در کنار پدر محروم بود، با شوق و اشتیاق فراوان از سمنان عازم زندان اوین شد تا اینکه بتواند در آغوش پدر خود قرار گیرد و لی در آخرین لحظات به آنها گفته شد که حق ملاقات حضوری را ندارند.قطع ملاقاتهای حضوری زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین با خانواده هایشان بدستور وزارت اطلاعات و صداقت رئیس زندان اوین صورت گرفته است. وزارت اطلاعات و صداقت علت قطع ملاقات حضوری را برگزاری مراسم سال تحویل خانواده ها در پشت دیوارهای زندان اوین می باشد.مراسم سال تحویل که هر ساله خانواده ها در پشت حصارهای زندان اوین برگزار می کردند . امسال با یورش وحشیانه ، ضرب و شتم و دستگیری توسط مامورین وزارت اطلاعات و گارد از برگزاری آن ممانعت کردند. در حال حاضر چند برابر ظرفیت بند 350 زندان اوین زندانی در آن جای داده اند و نه تنها بر امکانات اولیه این بند چیزی افزوده نشده است بلکه از 6 دستشوئی موجود 3 دستشوئی را تخریب کرده اند و شرایط را بر زندانیان سختر کرده اند.وضعیت غذائی زندانیان به لحاظ کمی و کیفی تنزل شدید یافته و اکثر وعده های شام و صبحانه آنها سیب زمینی است .زندانیان سیاسی از معالجات پزشکی همچنان محروم هستند که از جملۀ آن آقای علی صارمی که از کاهش بینائی رنج می برد و نیاز مبرم به عینک طبی دارد و علیرغم گذشت ما ه ها پیگیری هنوز در این مورد اقدامی نشده است .آقای صارمی از ناراحتیهای دیگر رنج می برد و نیاز مبرم به عمل جراحی دارد ولی تا به حال در این باره هیچگونه اقدامی نشده است.