محمد رضا اسکندری: خالد توکلی، جامعه‏شناس و روزنامه‏نگار اصلاح‏طلب مستقل، در ارتباط با وضعیت سی سال برخورد جمهوری اسلامی با اصول ‏آزادی مطبوعات که در اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر آمده است می‌گوید: «حقوق بشر یک سری مبانی فکری و فلسفی دارد. تا زمانی که این مبانی در جامعه مورد پذیرش مردم و مسئولین قرار نگیرد، شاهد نقض گسترده‏ی حقوق بشر خواهیم بود. در ایران، هنوز مبانی فکری و فلسفی حقوق بشر از سوی مسئولین پذیرفته نشده است. مردم هم متاسفانه، با آن مبانی فکری و اصول حقوق بشر، آشنا نیستند.»