سال گاو بر شما خجسته باد
(توضیحاتی کوتاه پیرامون گاهشماری دوازده حیوانی)
تقویم دوازده‌حیوانی، یکی از شیوه‌های گاه شماری مشهور ملل آسیایی است که دارای قدمتی بسیار دیرینه می‌باشد ادامه مطلب ...