تاخیر چهار ماهه در پرداخت حقوق کارگران آبادان

ایلنا: دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان از تجمع اعتراض آمیز 300 نفر از کارگران شهرداری آبادان خبر داد. آقایار حسینی در گفت و گو با خبرنگار "ایلنا" اظهار کرد: این کارگران چهار ماه حقوق و عیدی و پاداش سال گذشته خود را دریافت نکرده اند. وی افزود:با توجه به قرار داشتن در آستانه سال نو معیشت این افراد در معرض خطر قرار دارد و لازم است توجه لازم به این مورد به عمل آید. گفتنی است تا این لحظه هیچ یک از مسوولان استان خوزستان برای حل مشکلات و صحبت با کارگران مراجعه نکرده است.