کليه دانشجويان زندانی را در سراسر کشور آزاد کنيد
کانون مدافعان حقوق بشر در آستانه نوروز ۱۳۸۸ با انتشار بيانيه ای مطبوعاتی از مسئولان نظام جمهوری اسلامی خواست، "کليه دانشجويان زندانی را در سراسر کشور آزاد کنند"، "کليه احکام صادره عليه دانشجويان را که موجب محروميت ايشان از حقوق اجتماعی به ويژه حق تحصيل شده است را لغو کنند" و "فضايی امن و توأم با مهر و محبت را برای جوانان و دانشجويان کشور فراهم کنند". اين سازمان مردم نهاد در بيانيه خود به مواردی از نقض آشکار حقوق بشر در حوزه دانشگاه اشاره کرده است. [بيانيه را بخوانيد]