جبار شبیبی

شبيبي، جبار
او به خاطر پیوستن برادرش به مجاهدین در عراق دستگیر شده بود. کارمند مخابرات ایلام بود و به هیچ حزب و گروهی وابسته نبود. پس از فرار برادرش بشار به عراق دستگیر و ماه ها زیر شکنجه قرار گرفت. در نهایت در تابستان ۱۳۶۷ در حین انتقال به زندانهای رجائی شهر و اوین در یک تصادف رانندگی کشته شد
کشتار جمعی زندانيان سياسي در سال ١٣٦٧- استان ایلام و کرمانشاه
گفتگو با محمدرضا اسکندری
محمدرضا اسکندری، فعال حقوق بشر مدت ٥ سال را در زندانهای ایلام، کرمانشاه و ساحلی قم گذرانده است. او پیش از سال ٦٧ از زندان آزاد شد، اما در باره کشتار ٦٧ در این دو استان و همچنین کسانی که اعدام شدند، اطلاعاتی دارد. محمدرضا اسکندری در باره خاطرات خود در زندان و نیز از تجربه تلخش در اردوگاه مجاهدین کتابی نوشته است. این کتاب در سال ٢٠٠٤ با عنوان «بر ما چه گذشت» توسط نشر خاوران به
چاپ رسیده است