بازداشت چهار تن از فعالین دانشجویی در تهران

Rechts uitlijnen azady-barabary : صبح امروز (يكشنبه ، 11 اسفند، 1 مارس ) در حمله ی ماموران امنیتی به منزل رفیق امین قضایی، چهار تن از فعالین دانشجویی با نام های امیرحسین محمدی فر، ساناز اللهیاری، مریم شیخ، نسیم روشنایی، بازداشت و به مکان نامشخصی منتقل شدند و تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت نامبردگان در دست نیست. در جریان این حمله نیروهای امنیتی قصد بازداشت امین قضایی را نیز داشته اند که در این امر ناموفق بوده اند. قابل ذکر است که در هنگام بازداشت وضعیت جسمی نسیم روشنایی به شدت وخیم بوده و بیم آن میرود که در دوره ی بازداشت این وضعیت به مشکلات حادی بیانجامد .بنا به اخبار دریافتی بخشی از بازداشت های اخیر فعالین دانشجویی در راستای گرایشات انتخاباتی بخشی از بدنه ی وزارت اطلاعات میباشد .گفتنی است که بعد از شکست طرح تبدیل دانشگاه ها به ستاد های تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و واکنش آگاهانه ی دانشجویان نسبت به منزوی کردن شعارهایی چون "مشارکت انتقادی"، وزارت اطلاعات در اقدامی هماهنگ نسبت به ایجاد فضای خفقان و سرکوب در دانشگاه ها اقدام نموده است. بازداشت های گسترده در شیراز، اصفهان، همدان و تهران در همین راستا میباشد. بنا به اخبار رسیدهوضعیت چهار دانشجوی بازداشتی دانشگاه اصفهان و یونس میرحسینی از دانشگاه شیراز و دانشجویان بازداشتی دانشگاه امیرکبیر نگران کننده میباشد . دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب ضمن محکوم کردن طرح وزارت اطلاعات برای سرکوب رادیکالیسم در جنبش دانشجویی، افشای این عملکرد کثیف و ننگین امنیتی و اعتراض به آن را پیگیری خواهند کرد