عبدالرضا تاجیک در گفتگو با روز
نادر کرمی عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار، بار دیگر از شرکت در سمیناری در خارج از کشور محروم شد. با او که اخیرا ‏به جمع ممنوع الخروج‌ها پیوسته است گفتگو کرده ایم. تاجیک در این گفتگو به محدودیت‌هایی که در عرصه ‏روزنامه نگاری با آنها مواجه است نیز اشاره دارد. ‏