حسن شرفی، معاون دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران

محمدرضا اسکندری: حسن شرفی، معاون دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران، در ارتباط با نقش موازین حقوق بشری در انتخابات سی سال گذشته‏ی کردستان ایران، می‌گوید: «جمهوری اسلامی، ظاهرا میثاق‏های بین‏المللی و منشورهای حقوق بشری را امضاء کرده است؛ ولی این‌که آیا می‏تواند عملا آن‏ها را رعایت کند و مد نظر قرار بدهد، جای پرسش دارد و بدون شک می‏توان گفت که جمهوری اسلامی هرگز چنین عمل نکرده است.»