هرچند که انتخابات سال ۸۸ برای کردها همانند گذشته دستآوردی در ظاهر ندارد اما زمینه ساز جبهه بندی ها و پرداختن به سیاست های کلان است که باید از آن به نحو احسن استفاده کرد غلامرضا زنگنه