نوروزکردستان

کردهای ترکیه در مناطق کردنشین جنوب ترکیه، از جمله در شهر دیاربکر، نوروز را جشن گرفتند
هزاران کرد با در دست داشتن پرچم‌های حزب جامعه دمکراتیک به خیابان‌ها آمدند و به جشن و پایکوبی پرداختند. آن‌ها با در دست گرفتن پوسترهایی از عبدالله اوجالان، در حمایت از رییس حزب کارگران کردستان که زندان به سر می‌برد، شعار دادند
نوروز سیاسی کردهای ترکیه، با حمله ارتش این کشور به شرکت‌کنندگان در این جشن نوروزی، به خشونت کشیده شد