محمدرضا اسکندری: حاصل کار پژوهشی رامین ناصح‌، ۶۰۰ مقاله و چند جلد کتاب است. به دلیل وجود برخی ضرورت‌ها، بیشتر درباره مسایل اجتماعی و روان‌شناختی و تاریخی قلم زده‌اند. رامین ناصح، دبیر کل کانون آینده‌نگری در گفت و گو با زمانه می‌گوید: «طبق اعلام رئیس سازمان بهزیستی کشور در سال ۸۰، تعداد معتادان ایران در حدود شش میلیون نفر و الان شاید در حدود هفت میلیون باشد. با توجه به این مسأله اگر حساب کنیم که هر فرد معتاد در یک خانواده پنج نفری زندگی می‌کند، می‌توان گفت بهداشت روانی نیمی از افراد جامعه تحت تأثیر مسأله اعتیاد قرار دارد.»