یک هفته با حقوق بشر
سامان رسول پور
در هفته ای که هشت مارس از آن عبور کرد، قرار بازداشت موقت قدیمی ترین زندانی زن پس از 15 سال، باز ‏تمدید شد. دیوان عالی کشور حکم پاشیدن اسید به چشمان یک متهم را تایید کرد. یک زندانی سیاسی در زندان ‏رجایی شهر جان سپرد. شش تن اعدام شدند و چهار تن دیگر به اعدام محکوم گشتند. یک روزنامه نگار ایتالیایی ‏از ایران اخراج شد. چندین تن هم بازداشت و محکوم شدند. ‏