اقدامات علی حاج کاظم،رئیس زندان گوهردشت، یک زندانی سیاسی را در آستانه مرک قرار داد

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
بنابه گزارشات رسیده ازفرعی 5 بند 2 زندان گوهردشت کرج،آقای امیر حسین حشمت ساران در طی روزهای اخیر وضعیت جسمی به وخامت گرایید و بیش از 12 ساعت در اغما قرار داشت.آقای ساران پس از مصرف کردن داروهایی که بهداری زندان به او تجویز کرده بود وضعیت جسمی اش رو به وخامت گذاشت و به اغما فرو رفت .او از اوایل شب به اغما فرو رفت و تا صبح در این شرایط قرار داشت.تلاشها و کوششهای زندانیان سیاسی برای انتقال وی به بهداری با ممانعت پاسداربندها مواجه بود . پاسداربندها آقای ساران را بیش از 12 ساعت در این حالت و در سلول نگه داشتند. تا اینکه زندانیان سیاسی خود صبح روز بعد اقدام به انتقال او به بهداری زندان نمودند.اخیرا بدستور علی حاج کاظم رئیس زندان گوهردشت قرصها و کپسولها بصورت پودر شده و مخلوطی از چند دارو به زندانیان داده می شود . زندانیان از نام دارو ،محتویات آن ، وزن آن و تاریخ مصرف آن مطلع نیستند.از زمان به اجرا در آوردن این طرح جنایتکارانه و غیر انسانی در زندان تعدادی از زندانیان در اثر این داروها دچار مسمومیت منجر به مرک آنها شده است و همچنین تعداد زیادی از آنها دچار عوارضی مانند : حالت تهوع، سرگیجه،بی حس شدن زبان و دهان،مسدود شدن راه تنفسی و حالت خفگی و به اغما فرو رفتن زندانی است.