شصت سال پس از آغاز مبارزه زنان علیه «ختنه»، هنوز هر سال سه میلیون زن به زیر تیغ ختنه‌گران می‌روند و بر اساس آمار تاکنون ۱۵۰ ملیون زن در جهان ختنه شده‌اند. ادامه صدای دیگر: وضعیت زنان پس از انقلاب بهمن ۵۷