در گیری نیروهای امنیتی با دراویش اصفهان

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور در اصفهان، دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی جهت برگزاری مجلس درویشی در شب جمعه از ساعت 15 امروز، پنج شنبه اول اسفندماه 1387 در محل حسینیه و مقبره درویش ناصرعلی گرد هم آمده اند. این گزارش می افزاید، مأمورین امنیتی و گارد ضد شورش انتظامی منطقه را به محاصره درآورده و با ایجاد رعب و وحشت، درصدد جلوگیری از انعقاد مجلس درویشی بر آمده اند. بنابر از اظهارات یکی از حاضرین در محل، شخصی به نام سرهنگ شجاعی، که فرماندهی این عملیات علیه دراویش را به عهده داشت، در چندین مرحله بیان نموده است که ما امروز نقش یزید را برای شما ایفا خواهیم نمود. طی اخبار واصله از خبرنگار سایت مجذوبان نور از اصفهان پس از محاصره دراویش در خرابه های مقبره درویش ناصرعلی، مأمورین لباس شخصی و نیروهای گارد ویژه در ساعت 4.30 بعد از ظهر با حمله به تجمع دراویش به ضرب و شتم آنها پرداختند. در این درگیری که با استفاده از باتوم و سنگ و پرتاب گاز اشک آور صورت پذیرفت، تعدادی از دراویش زخمی و مجروح گردیده و چندین تن توسط این نیروها بازداشت و دستگیر شدند در گیری همچنان ادامه دارد ..