عبدالله فریور که به جرم زنای محصنه به سنگسار محکوم شده بود، با تبدیل حکم به اعدام با طناب دار در زندان شهر ساری به دار آویخته شد.