قطع عضو یک کول بر در اثر انفجار مین
خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان بانه:یک کول بر از اهالی شهرستان بانه بنام سلیم تنها قربانی تله انفجاری مین گردید.خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان:روز یکشنبه 27 بهمن ماه یک کول بر اهل روستای میراباد از توابع شهرستان بانه قربانی تله انفجاری مین گردید .نامبرده در جریان این حادثه دلخراش یک پای خود را از دست داد.گفته میشود سلیم تنهاکه متاهل و دارای چند فرزند میباشد برای تامین معاش خانواده ناچار شده به کول بری که شغلی بسیار پر خطر است روی بیاورد.یادآور میگردد که طی 30 سال گذشته اغلب نواحی مرزی کردستان آلوده به میادین مین شده و علی رغم گذشت این مدت اقدام موثری برای پاکسازی مناطق یاد شده صورت نگرفته است.