اطلاعیه
شهروند سنندجی در آستانه اعدام
شورش مهدی خانی که از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام عضویت در یک گروه مذهبی و بمب گذاری از محاکمه ومحارب شناخته شده با خطر اجرای حکم اعدام روبرو است . این شهروند سنندجی که در دهم اذر ماه 1386 بازداشت شده است مدتی را در بازداشتگاه های تهران و سنندج تحمل حبس نموده،حکم اعدام وی از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج صادر شد و با تایید این حکم از سوی دادگاه تجدید نظر و ارسال آن به شعبه 4 اجرای احکام در معرض اجرای حکم قرار گرفته است. اجلال قوامی سخنگوی سازمان حقوق بشرکردستان با اظهار نگرانی نسبت به خطر اجرای حکم اعدام این شهروند سنندجی گفت: بعنوان یک نهاد حقوق بشری از مسئولان قضایی کشور میخواهیم که در حکم صادره تجدید نظر نمایند و پرونده نامبرده بار دیگر مورد دادرسی مجدد قرار گیرد . وی با بیان اینکه وکلای پرونده اعاده دادرسی و اعمال ماده 18را خواستار شده اند ،افزود: با توجه به وضعیت خانوادگی این متهم امیدوارم ماده 18 در مورد وی اعمال شود. قوامی در ادامه افزود :از ریاست قوه قضاییه خواستاریم که موجبات دادرسی مجدد را در خصوص این پرونده فراهم نمایند و همچنین از نهادهای بین المللی حقوق بشر میخواهیم که نسبت به خطراجرای این حکم بی تفاوت نباشند. 28 بهمن 1387 / 16فوریه 2009 دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان