فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران :
بنابه گزارشات رسیده از بیمارستان 1000 تختخوابی (بیمارستان خمینی)تهران 35 نفر از پرستاران زن این بیمارستان به بهانه های واهی عدم رعایت حجاب و عدم اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی در آستانه اخراج هستند.از اوایل بهمن ماه 35 نفر از پرستاران زن بیمارستان 1000 تختخوابی(بیمارستان خمینی)تهران که وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشند به هسته گزینش دانشگاه تهران فرآخوانده شدند.در آنجا به آنها اعلام گردید که اخراج هستند . علت اخراج آنها را تحت عنواین واهی عدم رعایت حجابی و عدم اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی اعلام کرده اند.این در حالی که هیچ کدام از خانم های پرستار در طی مدت خدمت خود اخطار و یا تذکری در این مورد از هسته گزینش و یا بخشهای دیگر دریافت نکرده اند . پرستارانی که در آستانه اخراج قرار دارند از فارغ التحصیلان ممتاز بودند و با معدلهای بالاتر از 17 از دانشگاه فارغ التحصیل شدند. آنها قبل از استخدام از فیلترهای گزینش محلی و اعتقادی و سیاسی عبور کرده بودند .گزارشهای دیگر حاکی از آن است که علاوه بر بیمارستان 1000 تختخوابی در بیمارستانهای دیگر که وابسته به دانشگا علوم پزشکی تهران هستند مانند بیمارستان آرش،امیراعلم ،بهارلو،روزبه،فارابی،ضیائیان،ولیعصر قرار است که تعدادی از پرستاران زن این بیمارستانها تحت عنواین فوق اخراج شوند.فردی که در هسته گزینش دانشگاه تهران با پرستاران زن احضار شده برخورد می کرد. خانم دادگستر نام دارد که با لحن تندی با آنها برخورد می کرد.همزمان با اخراج این پرسنل و گذاردن سهمیه استخدامی 25 درصدی برای بسیجیان عضو در گردانهای عاشورا و الزهرا ،هسته گزینش با همکاری واحد استخدامی، آزمونی فرمایشی برای استخدام نیروهای مورد نیاز خود قرار است در تاریخ 2 اسفند ماه برگزار گردید تا بدون سر و صدا و هر گونه اعتراضی نیروهای بسیجی و اطلاعاتی خود را جایگزین پرستاران اخراجی نمایند که همگی با احساس مسئولیت و دادن شیفتهای سنگین غیر قانونی که بیمارستان برای آنها تعیین می کرد و حق هیچ گونه اعتراضی را نداشتند،کند.