چماق داران

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران : امروز اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه زنجان، با حمله وحشیانه به علی نورعلیان دبیر سابق کانون سیمرغ، مدیر مسئول نشریه سکوت سایه ها و عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان، باعث شکستن یکی از دندان های وی شدند. اعضای بسیج دانشجویی و هیات تحریریه نشریه بسیجی "بی تعارف" ، ضمن توهین و فحاشی به علی نورعلیان به وی صدمات بسیاری وارد کردند. پس از این واقعه بیش از 50 نفر از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان با حضور در دفتر ریاست دانشگاه، یک هفته برای احضار و تشکیل جلسه کمیته انضباطی جهت پیگیری این هتک حرمت صورت گرفته وقت داده اند و اعلام کردند در صورت عدم پیگیری دانشگاه تجمعی برگزار خواهند کرد. پیش از این نیز، بسیج دانشجویی با برخورد های غیر اخلاقی خود با دانشجویان و مسئولین باعث ناراحتی بسیاری از افراد و شکایت های متعدد علیه این نهاد شبه نظامی و اعضای آن شده بود که به دلیل قدرت های پشت پرده توانایی بازخواست آن ها وجود نداشت. در آخرین اقدام بسیج، عده ای از اعضای آن، با حضور در دفتر ریاست دانشگاه ، درب این دفتر را را با گِل پوشاندند (گِل گرفتند) تا اعتراض خود را نشان دهند ولی پس از آن نیز هیچ برخوردی با این نهاد صورت نگرفت.