ادوارنیوز: با بازداشت سه فعال دانشجویی درتهران، اصفهان و کرج، همچنین ادامه بازداشت دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک و شیراز، دور تازه ای از بازداشت دانشجویان آغاز شده است.
صبح امروز کاوه رضایی فعال دانشجویی دانشگاه همدان در خانه اش در حومه تهران بازداشت شده است. ماموران امنیتی ضمن تفتیش منزل، به خانواده رضایی اعلام کرده اند که فرزندشان به شهر همدان منتقل خواهد شد.
از سوی دیگر در شهر اصفهان علیرضا داوودی و در تهران محمد پور عبدالله دو دانشجوی طیف چپ نیز بازداشت شده اند.

این در حالی است که حسین ترکاشوند، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، اسماعیل سلمانپور و کوروش دانشیار، اعضای شورای مرکزی انجمن و مجید توکلی، عضو سابق شوری مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر،همچنان در بازداشت به سر می برند.