سیمای مرکز ایلام می خواهد برنامه ی اخبار کردی

ظاهر سارایی
روز اول که شنیدم سیمای مرکز ایلام می خواهد برنامه ی اخبار کردی راه بیندازد من و دوستان دیگراز شادی در پوست خود نمی گنجیدیم و یادم هست با نوشتن مطلبی در یکی از هفته نامه های ایلام به گمانم " مهران " به استقبال این واقعه ی مهم رفتم و با شور و اشتیاق بسیار آن را ستودم ؛ چرا که آقای جعفری، مدیر وقت صدا و سیمای مرکز ایلام ، را که بانی این کار بود ، فرد دانا و صادقی می دانستم. او این کار خوب را بنیان گذاشت و ما هم تقریبا از همان اوایل پیشنهاد کردیم حالا که قرار است برنامه ی اخبارکردی پخش کنید مقداری اساس کار را محکم بریزید ؛ از مجریان مسلط استفاده کنید ؛ گروه نویسندگان قوی داشته باشید ؛ از نظر اهل فن و آگاهان سود بجویید و ویراستان چیره به کار بگمارید تا بر روند واژه سازی و واژه گزینی و ترکیب و تالیف کلام نظارت داشته باشند . اوایل قرار بود من و بعضی از دوستان دیگر به عنوان مشاوربا برنامه همکاری کنیم . کم کم متوجه شدیم که برنامه بدون بهره گیری از مشاوره ی ما به راه افتاد . کسانی که متولی این کار بودند نیروهایی دلسوز و کوشا اما سخت پیاده در این فن بودند ؛ به گونه ای که تقریبا هیچ کدام حتی از دور دستی بر آتش زبان و ادبیات چه کردی و چه غیر کردی نداشتند ، بیشتراز عوامل و کارمندان صدا و سیما بودند . از همان ابتدا شیوه ی واژه سازی و تلفظ واژگان و نحو کلام مورد اعتراض عموم قرار گرفت که البته خیلی از این اعتراضات ازروی محافظه کاری و تغییر ناخواهی بود .دست اندرکاران که مرعوب این اعتراضات شده بودند اولین کاری که کردند رجوع به کلمات و ترکیبات آشنا و دم دست بود که این کار باعث شد دیگر کسی کاری به کارشان نداشته باشد. اما من و بعضی از دوستداران زبان و ادب کردی ضمن ارائه ی راهکار و نقد مشفقانه هم چنان از آن حمایت می کردیم چرا که امیدوار بودیم بالاخره روزی سخته وپخته خواهد شد و اشتباهاتش را جبران می کند . مهم ترین نمونه ی این نقد و تذکر را در مصاحبه ای که با هفته نامه ی مهران داشتم و در همین وبلاگ و وبلاگ های دیگر از جمله ایلام امروز قابل دست رسی است ، ارائه کردم . در آن جا ضمن برشمردن ضعف هایی چون استفاده نکردن از رسم الخط کردی ، خودسری مجریان در تلفظ واژگان ، عدم گروه ویراستاری و نظارتی و غیره گفته بودم که : ادامه‌‌ی مطلب