خبرنامه امیرکبیر: در پی بازداشت عباس جلیلیان، نویسنده کرد، در ۲۶ دیماه گذشته جمعی از دانشجویان دانشگاه اصفهان با جمع آوری امضا خواستار آزادی وی شدند.در این طومار دانشجویان دانشگاه اصفهان که خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته شده، آمده است:نظر به اینکه روز ۸۷/۱۰/۲۶ نیروی انتظامی شهرستان اسلام آباد غرب واقع در استان کرمانشاه جناب آقای عباس جلیلیان را دستگیر و روانه زندان نموده اند، ما دانشجویان دانشگاه اصفهان اعتراض خود را نسبت به زندانی کردن ایشان ابراز می داریم و از شما به عنوان مسئول قوه قضائیه عادلانه در کشور خواهشمندیم نسبت به آزادی هر چه سریعتر ایشان دستورات لازم را مبذول فرمایید.لازم به ذکر است که آقای جلیلیان یک شخصیت ادبی و از سرمایه های فرهنگ کشور به حساب می آیند، ایشان نویسنده چندین کتاب ارزشمند ادبی هستند و چنین رفتاری شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران و این خادم فرهنگ و ادب کشور نمی باشد.