سعيد رضوی فقيه بازداشت شد

سعيد رضوی فقيه بازداشت شد
پس از آن که روز گذشته سعيد رضوی فقيه، عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت از پاريس وارد تهران شد، مقامات قضايی مستقر در فرودگاه امام ضمن جلب گذرنامه اعلام کردند که بر اساس حکم صادره وی ممنوع الخروج بوده و بايستی به دادگاه انقلاب مراجعه کند. صبح امروز با مراجعه رضوی فقيه به دادگاه، وی بازداشت و به زندان اوين منتقل شد. رضوی فقيه طی سال های گذشته دبير کل اتحاديه انجمن های اسلامی دانشجويان در اروپا بوده است و در دوره اصلاحات در شورای سردبيری برخی از روزنامه های توقيف شده حضور داشته است. [خبر را بخوانيد]