آیت الله منتظری
بزرگترین جشن انقلاب
تجدید نظر در رفتار حکومتی است در سی امین سالگرد انقلاب 57 اعضای دفتر تحکیم وحدت که زیر فشار امنیتی قرار دارند، با آیت الله منتظری دیدار کردند تا برایشان از انقلاب سال 57 بگوید. آیت الله منتظری، در این دیدار از جمله گفت: ‏حكومت عدل على (ع ) معنايش اين است يعنى ملت آزاد باشند، نظرياتشان را بگويند،‏ ‏آقايان دائم مى‎گويند دانشگاهها و دانشجويان بايد در صحنه باشند، آيا در صحنه باشند‏ ‏يعنى پيرو شما باشند و هرچه شما مى‎گوييد آنها بپذيرند و هيچ نظر ندهند؟ خير! در‏ ‏صحنه باشند يعنى نظرياتشان را بيان كنند و تعقيب كنند نظرات خود را; نه اين كه به‏ ‏خاطر ابراز نظر به زندان بيفتند و از تحصيل محروم شوند. به عقيده من دانشجو را از‏ ‏آموختن علم بازداشتن يك جنايت است . در سى امين سالگرد انقلاب فقط جشن نباشد بلكه بايد مسئولين تجديد نظر‏ ‏داشته باشند در رفتارشان . كشور متعلق به مردم است نه متعلق به سه الى چهار نفر. مردم‏ ‏حق اظهارنظر دارند. ‏به مسئولين بايد گفت ضرر را از هرجا جلويش را بگيريد سود است . بعضى از رفتارها‏ ‏باعث شده شما مردم و دانشگاهها و دانشجويان را از دست بدهيد. ‏در همه كشورها براى اداره كشور احزاب تشكيل مى‎دهند و احزاب آزاد هستند در‏ ‏اظهارنظر و فعاليت مى‎كنند، دولت تشكيل مى‎دهند، اين كه استبداد باشد و فقط يك‏ ‏عده خاصى نظر بدهند و دهان ديگران را مهر كنند در دنياى امروز پيش نمى رود و‏ ‏كارايى ندارد و به ضرر خود مسئولين مى‎باشد. ‏اميدوارم در اين سالگرد انقلاب تنبه ، بيدارى و انعطاف براى مسئولين پيدا شود و‏ ‏جايگاه دانشگاهها و دانشجويان در كشور حفظ شود. شما اتحاد و وحدت كلمه تان را‏ ‏حفظ كنيد و مأيوس هم نشويد و اظهارنظر هم بكنيد، حداقل اتمام حجت است بر‏ ‏مسئولين . پیک نت