عتراض آيت الله منتظري به تخريب خاوران
نادر ايراني ـ نادر کرمي آيت الله منتظري در تازه ترين اظهارات خود که در جمع اعضاي نهضت آزادي ايران مطرح شد، ضمن اعتراض به تخريب گورستان خاوران و همچنين ممانعت از برگزاري مراسم سالگرد مهندس بازرگان، از گردانندگان حکومت اسلامي به علت دوري از ارمان هاي انقلاب اسلامي انتقاد و تاکيد کرد که "اينها به قبرمردگان هم کاردارند".